A JÓ ÉS A GONOSZ HARCA – 1

Olvassuk el Jel 12:1-6 verseit! Mi történik itt?

A jelenések könyve 12. fejezete szimbolikus formában mutatja be a Krisztus és Sátán közötti nagy küzdelmet, és elénk vetíti annak folyamatát Krisztus földi élete idejétől kezdve a végidőig. Az első versben káprázatos látvány tárul János elé: egy várandós asszony képe, „aki a napba vala felöltözve, és lábai alatt vala a hold". A jelenséget „nagy jel"-nek nevezi, ami arra utal, hogy ez az aszszony nem csupán egyetlen ember, hanem az egyház, illetve Isten hűséges népe jelképe (lásd Ézs 54:5-6; 2Kor 11:2). Az asszonyt a sugárzó megjelenés is Jézushoz, az Igazság Napjához kapcsolja (Mal 4:2; Jel 1:16).

Jel 12:6 versében az asszony elmenekül a sárkány elől a pusztába, ahol 1260 napig Isten viseli gondját. Miről szól ez az ige, és mit jelképez az 1260 nap? Dán 7:25; Jel 12:14; 13:5

A XIX. századig a legtöbb próféciamagyarázó a nap-év alapelvet alkalmazta itt, és úgy értelmezték az igét, hogy az 1260 nap az egyház középkori üldözésére vonatkozik, ami 1260 évig tartott. Jó okuk volt erre. Először is, az egész szakasz tele van jelképekkel, amit nem szó szerint értelmezünk, akkor pedig miért kellene szó szerint érteni éppen az idői vonatkozást? Másodszor, a Dánielnél és A jelenések könyvében előforduló idői utalások: „ideig, időkig és fél időkig" (Dán 7:25; 12:7; Jel 12:14), „negyvenkét hónapig" (Jel 11:2; 13:5), „ezerkétszázhatvan napig" (Jel 11:3; 12:6) nem olyan kifejezések, amelyekkel természetes módon utalnánk a három és fél évre. A hetednapi adventisták (a legtöbb mai kereszténnyel ellentétben) többek között ezért értelmezik az 1260 napot 1260 évként, és tekintik a VI–XVIII. század végéig tartó pápai uralomra való utalásnak.

Mai társadalmunkban és kultúránkban milyen jelképek ivódtak be a köztudatba? Milyen célt szolgálnak? Mi az előnyük (és hátrányuk)? Mi milyen jelképeket használunk a hétköznapokban? Mennyiben segítenek megérteni a Biblia jelképeit a ma ismert szimbólumok?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: