TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Ellen G. White: Az apostolok története. Budapest, 2001, Advent Kiadó. „Pünkösd" c. fejezet, 23–30. old.

„A példázat talentumai nemcsak a Lélek különleges ajándékait jelképezik, hanem minden öröklött és szerzett talentumot, minden fizikai és lelki képességet. Mindegyiket Krisztus szolgálatába kell állítanunk. A tanítványság egész lényünk és minden értékünk odaszentelésével jár. Ezeket az ajándékokat Krisztus megtisztítva és megjobbítva adja vissza, hogy dicsőségére és embertársaink áldására használjuk fel őket" (Ellen G. White: Krisztus példázatai. Budapest, 1999, Advent Kiadó. 225. old.).

„Az az ember, aki a csodákat tartja hite próbájának, rá fog jönni arra, hogy Sátán csalásai révén képes arra, hogy valóságosnak tetsző csodákat tehessen" (Szemelvények Ellen G. White írásaiból. Budapest, 2000, Advent Kiadó. 2. köt. 50. old.).

„Néhányan ezek közül olyan dolgokat gyakorolnak, amelyeket lelki ajándékoknak neveznek, és azt állítják, az Úr helyezte őket a gyülekezetbe. Értelmetlen fecsegésüket ismeretlen nyelvnek nevezik, amit azonban nemcsak az emberek nem ismernek, de maga az Úr és a menny sem. Az ilyen 'adományokat' a nagy csaló segítségével emberek találják ki. A fanatizmust, a hamis izgalmat, a hamis nyelveken szólást és a zajos megnyilvánulásokat olyan ajándékoknak tartják, amelyeket Isten adott az egyháznak. E területen térnek tévútra oly sokan" (Ellen G. White: Testimonies for the Church. 1. köt. 412. old.).

(Jelenések 2:1)

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1. Nézzük át a vasárnapi részt! Gyülekezetünkben milyen lelki ajándékok nyilvánulnak meg? Hogyan kamatoztathatnánk jobban mindazt, amit Isten nekünk adott? Ami még fontosabb: miként használjuk jelenleg ezeket az ajándékokat?

2. A karizmatikus keresztények szerint a nyelveken szólás bizonyítja, hogy valakit betölt a Szentlélek. A Szentírás szerint mi a Szentlélekkel teljes élet bizonyítéka (Gal 5:22-23)?

3. A mi kultúránkban milyen természetfeletti megnyilvánulások vannak? Mi a gyümölcse ezeknek a jelenségeknek? Hogyan óvhatja meg gyülekezetünk saját tagjait a hitetéstől, és hogyan segíthet a gyülekezeten kívül állóknak megérteni, milyen veszélyek rejlenek e jelenségekben?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: