A PRÓFÉTASÁG AJÁNDÉKA

A francia orvos, Michel de Notredame (1503–1566) Nostradamusként vált ismertté. Állítólag e szavakkal jövendölte meg az 1666-os pusztító londoni tűzvészt: „Londontól az igazak vérét követelik; tűzben emésztetnek meg 66-ban." Az ír látnok, Cheiro először 1894-ben, majd 1911-ben is figyelmeztette W. T. Stead újságírót, hogy 1912 áprilisában megfullad. Stead akkor halt meg, amikor a Titanic elsüllyedt 1912 áprilisában. 1956-ban Jean Dixon adott közre egy látomást, amiben elmondta, hogy látta: az Egyesült Államokban demokrata elnököt választanak 1960-ban, de még hivatali idejében meggyilkolják. A demokrata John Kennedyt 1960-ban választották elnökké, akit még hivatali idejében, 1963-ban lelőttek.

Minek tulajdoníthatók a bibliai prófétákhoz vajmi kevéssé hasonlító emberek határozott jövendölései? Ézs 8:19; ApCsel 16:16; 2Kor 11:14

Amióta Sátán a kígyót használta Éden kertjében, hogy elhitesse Évát, azóta sokféle emberi médium által igyekszik becsapni az embereket. Időnként olyan jövendöléseket is ad, amelyek később beteljesednek. Egy jövendölés teljesedése azonban még nem biztosíték arra, hogy az Istentől jövő, igaz prófécia volna!

Az igaz próféták és próféciák azonban igen fontos szerepet játszanak a megváltás tervében. Ez teljesen egyértelmű a Bibliából.

A prófécia, illetve a prófétai tisztség, mint a Szentlélek egyik ajándéka szerepel a következő igékben: Róm 12:6; 1Kor 12:8-10, 28-30; Ef 4:11 Mi teszi a prófétaság ajándékát olyan fontossá, hogy a lelki ajándékok, illetve szolgálatok mind a négy felsorolásában helyet kapott?

A prófétai ajándéknak az a célja, hogy a Teremtő és teremtményei közötti kapcsolattartás csatornája legyen. A Szentírás prófétai üzenetei fellebbentették a jövő fátylát (Dániel 2); tanácsot és feddést közvetítettek királyoknak (Ézs 7:3-4); figyelmeztettek a közelgő ítéletre (Jer 1:14-16); megújulásra hívtak (Jóel 2:12-13); bátorították és vigasztalták Isten népét (Ézs 40:1-2). A próféták olyan férfiak és nők voltak, akik Isten szavát közvetítették nemzedéküknek. A prófétai ajándék lényege nem a jövendőmondás volt (bár ez az igaz próféta egyik ismertetőjegye), hanem annak közvetítése, amit Isten szándéka szerint népének hallania kellett.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: