HAMIS AJÁNDÉKOK

Mit tanít a Biblia a hamis ajándékokról és azok eredetéről? Mt 7:22-23; 2Thessz 2:9-10; Jel 16:13-14

Isten hatalma által Mózes és Áron a fáraó előtt kígyóvá változtatta botját (2Móz 7:10), vérré a Nílus folyót (20. vers); intésükre békák jöttek ki a Nílusból, és ellepték a szárazföldet (2Móz 8:6). Ám az egyiptomi varázslók – Sátán erejével – ugyanezt meg tudták tenni. A harmadik csapás után azonban már képtelenek voltak utánozni Isten csodáit.

Ebből két dolog következik: 1) Sátán valóban képes olyan csodákat tenni, amelyek valóságosnak tűnnek, 2) de Sátán csak az Isten által meghatározott keretek között mozoghat.

A hamis ajándékok nemcsak Isten igazi ajándékainak elferdített formái lehetnek, hanem lehetnek azokhoz hasonló jelenségek is, ezek azonban más forrásból, Sátántól erednek. A fenti versek tanulmányozása néhány fontos szempontot tár fel a hamis lelki ajándékok létezésével kapcsolatban. Először is, ahogy láthattuk, hamis csodákat végbevihetnek olyanok is, akik Jézus nevét vallják. Jézus is mondta, hogy sokan állítják majd: az Ő nevében tesznek csodákat, amelyek azonban nem tőle erednek.

Másodszor, lesznek csodák, titokzatos jelek, amelyek sokakat elhitetnek. Ezért vigyázzunk, nehogy magukkal ragadjanak a természetfeletti jelenségek. Még ha valamit Jézus nevében tesznek is, és természetfelettinek tűnik, attól még nem biztos, hogy a Lélek valódi ajándéka volna!

Végül, Sátán minden tőle telhetőt megtesz, hogy a lehető legtöbb embert elhitesse. Ezért minden jelenséget meg kell vizsgálni a Biblia fényében. Ha valami nem áll összhangban Isten Igéjével, akkor tudjuk, minek kell tartani, bármilyen meggyőzőnek tűnne is. Mindenképpen a Biblia az abszolút mérce.

E gondolatok fényében mit mondjunk azokról a csoportokról, amelyek hétről hétre újabb és újabb próféciával, gyógyítással és csodával rukkolnak elő? Anélkül, hogy bárkit is elítélnénk, miért fontos az óvatosság? Milyen kérdéseket kell feltennünk, és miért?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: