TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Ellen G. White: Pátriárkák és próféták. Budapest, 1993, Advent Kiadó. „A hit próbája" és a „Mózes" c. fejezetek, 113–121. és 200–214. old.

„Ábrahámról egyiptomi tartózkodásakor kiderült, hogy nem mentes az emberi gyengeségtől és tökéletlenségtől. Eltitkolta, hogy Sára a felesége. Ezzel azt tanúsította, hogy nem bízik Isten gondviselésében, és nincs olyan erős hite és bátorsága, amiről eddig életével már sokszor bizonyságot tett" (i. m. 98. old.).

„Mózesnek elmondta Isten, milyen végső jutalom vár Isten alázatos, engedelmes szolgáira, és ezzel összehasonlítva minden földi nyereség jelentéktelenné vált szemében. A fáraó fenséges palotája és az uralkodói szék vonzerőként hathatott rá, de Mózes tudta, hogy a nagyúri udvarban olyan bűnös örömök csábítják, amelyek elfeledtetik az emberrel Istent. Nem a fényűző palotára és a királyi koronára tekintett, hanem arra a dicsőségre, amit a Magasságos Isten szentjei kapnak a bűn szennyétől mentes országban. Hit által a hervadhatatlan koronát látta, amit a mennyei Király helyez majd a győztes fejére" (Ellen G. White: Conflict and Courage. 81. old.).

„A Mózes arcáról visszatükröződő dicsőség szemlélteti azokat az áldásokat, amelyeket mindazok kapnak, akik megtartják Isten parancsolatait Jézus Krisztus közbenjárása által. Ez azt a tényt bizonyítja, hogy minél szorosabb közösségbe kerülünk Istennel, minél világosabb ismereteink vannak Isten követelményeiről, annál teljesebben fogunk majd hasonlítani isteni képmásunkhoz, és annál készségesebben válunk az isteni természet részeseivé" (Ellen G. White: Pátriárkák és próféták. Budapest, 1993, Advent Kiadó. 287–288. old.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1. Beszélgessünk arról, milyen jellemhibákkal küzdöttek a bibliai próféták és apostolok! Milyen reményt találunk ebben? Ugyanakkor milyen szép jellemvonásokat látunk bennük? Mivel bátorít ez?

2. Mi a helyzet a mai úgynevezett „prófétákkal", akik különféle jövendölésekkel állnak elő, és ezek még az újságokban is megjelennek? Hogyan viszonyuljunk ezekhez? Milyen emberek ők, és mire vonatkoznak jövendöléseik? Mi a tanulsága a köztük és a bibliai próféták közötti ellentétnek?

3. Egyházunk milyen szempontból tölthet be prófétai szerepet? Hogyan végezzük feladatunkat? Mi által tölthetjük be jobban szerepünket?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: