PRÓFÉTÁK AZ ÚJSZÖVETSÉGBEN

Az Ótestamentum prófétai időszaka Krisztus születése előtt kb. négyszáz évvel zárult le. Ettől kezdve egészen Krisztus születéséig sok zsidó irat született, de egyiket sem fogadták el ihletettként.

Krisztus földi életével új korszak vette kezdetét, amelyben Isten ismét elhívott egyeseket hírnökeiül. Kik voltak az újszövetségi próféták, és mi különböztette meg őket az apostoloktól? Lk 1:67; Jn 1:6-7; ApCsel 11:27-28; 13:1; Jel 1:1-3

Az újszövetségi görög nyelvben az apostol azt jelentette, hogy nagykövet, megbízott, küldött. Josephus például ezt a szót használta a zsidók képviselőiként Rómába küldött követekről szólva (Antiquitates. 17. köt. 11. old.).

Az Újtestamentumban az apostol szó a küldetés és a képviselet fogalmát hordozza. A kifejezés abban a szövegkörnyezetben jelenik meg, amikor Jézus felszenteli és kiküldi tanítványait bizonyságtevő szolgálatra (Mt 10:2-6). Az apostolok különleges hatalmat kaptak a feltámadott Úrtól. Saját szemükkel látták halálát és feltámadását, és ezt a korábban élt próféták egyike sem élte át. Az apostolok közül néhány – mint János és Pál – próféta is volt, de nem minden apostol nevezhető prófétának. Ef 2:20 szerint az apostolok és próféták együtt tolmácsolták az alapvető tanítást arról, hogy mit tett Isten az emberiségért Krisztus által.

Olvassuk el Mt 11:11 versét! Milyen tekintetben volt Keresztelő János nagyobb az összes ószövetségi prófétánál? Mit értett Jézus azon, amikor azt mondta: „aki legkisebb a mennyeknek országában, nagyobb nálánál"?

Keresztelő János abban az értelemben volt a legnagyobb próféta, hogy ő jelenthette be Annak jövetelét, akiről minden korábban élt próféta bizonyságot tett (lásd Lk 24:27; Jn 5:39, 46). Ábrahámhoz hasonlóan minden ótestamentumi próféta azt a napot várta, amikor a Messiás eljön (1Pt 1:10-11), de János látta Őt testben megjelenni. Bizonyos értelemben tehát az ószövetségi prófétai tisztség benne ért tetőpontjára, ám Keresztelő János csak a kegyelem országának kapujában állt, és befelé tekintett. Azonban Jézus legkisebb követői is már viszszafelé nézhettek, és örvendhettek annak, hogy Krisztus személyében minden messiási prófécia teljesedett.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: