PRÓFÉTÁK IZRÁELBEN

Közvetlenül halála előtt így szólt Mózes az izraelitákhoz: „Prófétát támaszt néked az Úr, a te Istened te közüled, a te atyádfiai közül, olyat mint én: azt hallgassátok" (5Móz 18:15). A szövegösszefüggés alapján ez a prófécia Izráel prófétai vezetésére vonatkozik, éspedig a Mózes halálát követő évekre (5Mózes 18; 34:9-10; Hós 12:10). Mózes próféciája részben teljesedett a prófétákban, Józsuétól kezdve egészen Malakiásig.

Krisztus azonban tökéletesen beteljesítette Mózes jövendölésének minden elemét (lásd Jn 1:21; 6:14; 7:40). Második Mózesként lépett fel, nem földi uralkodók hatalma alól szabadítani meg népét, hanem a bűn fogságából menteni ki őket.

Ézsaiástól kezdve Malakiásig jól ismertek az ótestamentumi próféták írásai, de rajtuk kívül még sok próféta volt Izráel történetében. Sámuel a bírák korában élt (1Sám 3:20). Az ő munkáját Gád és Nátán folytatta (2Sám 12:1; 24:13). Miután az ország Kr. e. 931-ben kettészakadt, Ahijjá (1Kir 11:29), Illés (1Kir 18:1) és Elizeus (2Kir 2:9-14) szolgáltak prófétaként a népnek.

A próféták különböző sorsú emberek voltak: Jeremiás és Ezékiel pap volt, Ézsaiás és Sofóniás királyi családból származott, Dániel Babilon miniszterelnöke lett, Sámuel bíró volt, Elizeus földművelő, Ámósz pedig pásztor. Származásuktól függetlenül mindnyájan Isten hírnökeiként munkálkodtak, és Isten általuk próbálta visszatartani Izráelt a bűnbeeséstől. Egyes próféták könyveket írtak (1Krón 29:29; 2Krón 9:29), mások nem (1Kir 17:1; 2Kir 2:15); voltak, akik királyokat tanácsoltak (1Sám 22:5), mások a népnek prédikáltak (Ez 3:17). Négy évszázadig nem hallatszott prófétai szó, majd fellépett Keresztelő János, aki az ószövetségi időszak utolsó prófétájának tekinthető (Mt 3:1).

A Szentírásban végig azt láthatjuk, hogy az Úr szolgái, a próféták által szól népéhez. A Biblia is azoknak a munkája, akik az Istentől vett üzenetet közvetítették. Függetlenül attól, milyen más volt a hátterük, neveltetésük, vérmérsékletük, bármilyen foltok is tarkították jellemüket (kivéve Jézusét), Isten hús-vér embereket használt fel arra, hogy hirdessék üzeneteit, amelyek a mai napig hangzanak és hangzani is fognak a világ szinte minden országában, egészen az idők végéig.

Melyik próféta áll a legközelebb hozzánk? Melyikük szavát tartjuk a legvilágosabbnak? Miért? Mit tanultunk az életéből és üzenetéből? A tanulságot hogyan kamatoztathatjuk a jó irányú változás érdekében?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: