IZRÁEL ELSŐ PRÓFÉTA VEZETŐJE

Mózes volt Izráel népének első olyan vezetője, akit prófétának neveztek. Halála után ezt a kijelentést olvassuk a Szentírásban róla: „És nem támadott többé Izráelben olyan próféta, mint Mózes, akit ismert volna az Úr színről színre" (5Móz 34:10). Ábrahámot nevezték Izráel népe atyjának, de Mózes volt történelmük első prófétája – aki például szolgált minden utána következő prófétának.

Mit árulnak el az alábbi igék Mózes személyiségéről és jelleméről? 2Móz 4:10; 32:11-13, 32; 4Móz 12:3; 20:10-12; Zsid 11:24-26 Jellemvonásai mennyiben segítenek megérteni, hogyan tudta betölteni a próféta szerepét?

Egyiptomi neveltetése, Istenbe vetett erős hite és az égő csipkebokornál a Mindenhatóval szerzett személyes tapasztalata is hozzásegítette Mózest, hogy vezetni tudja népét. A Szentírás szerint, amikor Izráel a hitetlenség miatt újra meg újra elbukott, Mózes folyamatosan közbenjárt értük Istennél (2Móz 32:11-13; 4Móz 14:13-19; 16:46-50), és hűségre buzdította őket.

Az aranyborjú esetét követően (2Mózes 32) Mózes negyven napot töltött az Úrral a hegyen. Amikor visszatért, sugárzott az arca (2Móz 34:28-35), Isten dicsősége tükröződött rajta (2Kor 3:7). Különleges kiváltság volt Mózes számára látni a Teremtő dicsőségét, tehát nem csoda, hogy fénylett az arca. Ám nem ez volt az egyetlen ok. Az aranyborjú miatti lázadás nemcsak Isten, hanem Mózes ellen is irányult. Mózes Istennel való közösségének e szemmel látható jele biztosította jogos vezetői tisztének megerősödését. Mózest látva a nép ráébredt arra, hol is járt a próféta, így újra megszilárdult addig megkérdőjelezett vezetői és közbenjárói tiszte.

Akiben Isten Lelke lakozik, valamilyen módon tükrözi Isten dicsőséges jellemét. Akik Isten szoros közelségében élnek, komoly hatást gyakorolnak mások életére, még ha ennek ők nincsenek is tudatában.

Ismerőseink közül kiről látszik, hogy szoros a kapcsolata az Úrral? Hogyan nyilvánul ez meg az életében? Milyen tulajdonságok jellemzik? Hogyan tanulhatunk meg sokkal hűségesebben járni az Úrral? Mi gátol ebben?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: