TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Ellen G. White: A nagy Orvos lábnyomán. Budapest, 1998, Advent Kiadó. „Az igazi istenismeret" c. fejezet, 287–301. old. Ellen G. White: Előtted az élet. Budapest, 1992, Advent Kiadó. „Isten a természetben" c. fejezet, 97–99. old.

„Krisztus azért jött, hogy megtanítsa az embereknek mindazt, amit Isten szeretne, ha tudnának. A magas égbolton, a földön, a hatalmas óceánokban, mindenhol az Isten kezének munkáját láthatjuk. Az egész teremtettség az Ő hatalmáról, bölcsességéről, szeretetéről tesz bizonyságot. Ám sem a csillagokból, sem az óceánokból, sem a vízesésekből nem láthatjuk meg Isten jellemét úgy, ahogyan az Krisztusban megnyilvánult. Isten tudta, hogy személyiségét és jellemét világosabban kell kinyilatkoztatnia, mint amire a természet képes. Azért küldte el tehát Fiát e világra, hogy amennyire csak az emberi szem képes elviselni, kinyilatkoztassa láthatatlan Lényének természetét és jellemtulajdonságait" (Ellen G. White: Testimonies for the Church. 8. köt. 265. old.).

„Krisztus mindent kinyilatkoztatott Istenről, amit a bűnös emberek el tudtak viselni anélkül, hogy megsemmisültek volna. Ő az Istentől jött Tanító, aki megvilágosítja az embereket. Ha Isten úgy gondolta volna, hogy a Krisztus által és írott Igéjén keresztül adott kinyilatkoztatáson kívül még más forrásokra is szükségünk van, azokat is megadta volna" (i. m. 266. old.).

„A Biblia csodálatos könyv. Történelem, amely megnyitja előttünk elmúlt századok kapuit. A Biblia nélkül csak találgatásokra és mesékre hagyatkozhatnánk, letűnt korok eseményeit kutatva. A Biblia prófécia is, amely a jövőről is fellebbenti a fátylat. Isten Igéje feltárja előttünk a megváltás tervét, és megmutatja az utat, amelyen járva elkerülhetjük az örök halált, és örök életet nyerhetünk" (Ellen G. White cikke, Bible Echo, 1892. október 1. 5. bek.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1. Ha Isten – legalábbis részben – a természet által nyilatkoztatja ki önmagát, akkor emiatt is mennyire fontos óvni környezetünket?

2. Hogyan közeledik még hozzánk Isten? Mikor lehetünk biztosak abban, hogy valóban Ő szól hozzánk? Mi véd meg a csalásoktól?

3. Szervezzünk kirándulást csoportunk tagjaival, és figyeljük meg, mi mindenben nyilatkoztatja ki önmagát Isten! Mely dolgok árulkodnak teremtői hatalmáról és szeretetéről? Mi vet fel súlyos, válaszra váró kérdéseket? Bármilyen gyönyörű is a természet, miért nem tudhatunk meg mindent onnan?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: