AZ IGE ÁLTAL

A kereszténység kinyilatkoztatáson alapuló vallás, és e kinyilatkoztatás a Szentírásban található. Az emberiség történelmének első évezredeiben Isten álmokban, látomásokban és személyes megjelenésével (epifánia) nyilatkoztatta ki önmagát. Mózes idejétől kezdve (Kr. e. XV. század) azonban e kinyilatkoztatások egy részét írásba foglalták. Ennek eredményeképpen van a Bibliának 66 könyve, amelyek az üdvösséghez szükséges ismereteket tartalmazzák.Mit állítanak a következő igék a Bibliáról? Mt 1:22; 2:15, 17; 4:14; Jn 20:30-31; 2Tim 3:16

A Bibliának számos figyelemreméltó jellemzője van. 1) Az egységes volta: A Biblia első pillantásra csupán ősi iratok gyűjteményének tűnik. Tekintetbe véve azonban, hogy körülbelül csaknem 1600 év alatt 40 szerző írta, a benne meglévő egységet lenyűgözőnek tartjuk! A megváltás terve fokozatosan bontakozik ki Mózes első könyvétől kezdve A jelenések könyvéig. Témája egységes: az ószövetségi könyvek mindegyikében ott szerepel a Messiás ígérete, majd az újszövetségi könyvek mindegyike kijelenti, hogy a Messiás megjelent Jézus Krisztus személyében. A tanításban teljes az összhang: az Ó- és Újszövetség könyvei azonos tantételeket tartalmaznak.

2) Az általa bemutatott történelem: Az Ószövetség az emberiség történelmének legkorábbi szakaszát írja le. William F. Albright, a XX. század egyik leghíresebb régésze a következőket írta: „A héber nemzeti hagyomány igazán kiemelkedően világos képet ad a törzsek és családok eredetéről. Egyiptomban és Babilóniában, Asszíriában és Föníciában, Görögországban és Rómában hiába keresünk bármi ehhez foghatót. A germán népek körében sincs hasonló, mint ahogy Indiában vagy Kínában sem" (The Biblical Period From Abraham to Ezra. 27. old. 3. bek.).

3) Fennmaradása: A Biblia hitelességét több kézirat bizonyítja, mint bármilyen más klasszikus irodalmi műét – noha római császárok is megkísérelték megsemmisíteni. Csak az Újszövetségnek több mint 5000 ismert, görög nyelvű kézirata létezik. A sorban utána Homérosz Iliásza következik, amelynek csupán 643 kézirata maradt fenn.

Ennek magyarázata, hogy Isten Igéjének valódi szerzője a Szentlélek, hiszen Ő ihlette az emberi eszközöket. Ő vigyázott arra, hogy a bibliai történetírók pontos képet rögzítsenek, és Ő ügyelt a történelemre, valamint a Biblia fennmaradására is.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: