Az Egyház kiadóira vonatkozó bizonyságtételek – 2

„Egyedül Isten teheti sikeressé kiadványaink előkészítését és terjesztését is. Ha hittel ragaszkodunk elveihez, akkor Ő együttműködik velünk abban, hogy könyveink azoknak a kezébe kerüljenek, akiknek hasznára válnak. A Szentlélekért kell imádkozni, benne kell bízni, hinni. Az alázatos, buzgó ima többet segíthet könyveink terjesztésében, mint a világ drága díszítései" (Ellen G. White: Testimonies. 7. köt. 158–159. old.).

„Sokfelé a kiadói munkát kicsiben kell elkezdeni. Számos nehézséggel kell megküzdeni, és kevés eszközzel kell beérni. De senki ne csüggedjen emiatt! Világi szokás, hogy nagy pompával, látványossággal és dicsekedve kezdik el a munkát, ami végül semmire nem megy. Isten kis dolgokkal kezd, és így juttatja diadalra az igazságot. Ezért senki ne örüljön túlzottan a virágzó kezdetnek, vagy ne csüggedjen el a látszólagos gyengeség miatt! Népe számára Isten maga a gazdagság, a teljesség, az erő, miközben a láthatatlan dolgokra tekintenek. Aki az Ő útmutatását követi, a biztonság és a siker ösvényét választja. 'Az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk' (1Jn 5:4, új prot. ford.).

Nem emberi erő alapította Isten művét, és emberi erő nem is rombolhatja le azt. Isten állandóan vezeti és őrzi szent angyalai által azokat, akik a nehézségek közepette és akadályok között viszik előre művét. Isten műve sosem áll le a földön. A lelki templom építését addig folytatja, amíg teljessé nem lesz…" (i. m. 170. old.).

„Nagy a sátáni erők hatalma, és az Úr arra szólítja népe tagjait, hogy erősítsék egymást… Ahelyett, hogy Sátánnal működnénk együtt, tanuljuk meg mindannyian, mit jelent Istennel együttműködni! E csüggesztő időkben Isten olyan feladatot akar elvégeztetni, amihez rendíthetetlen bátorságra és hitre van szükségünk, ami képessé tesz arra, hogy támogassuk egymást. Mindannyiunknak vállvetve, egységes szívvel kell állni, mint Isten munkásainak. Ugyan mi az, amit ne lehetne elvégezni Isten kegyelmében és kegyelme által, ha az egyház tagjai együtt állnának, megtartva az Úr munkásait, imáikkal és befolyásukkal segítve őket, amikor minden oldalról a csüggedés szorít. Most van itt az ideje, hogy hűséges munkásokként dolgozzunk" (i. m. 184–185. old.).

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: