A Mester szolgálatában

„A Mester minden embernek kijelölte a feladatát, kinek-kinek saját képességei szerint, és képességeihez mérten bíz rá feladatot…

Senki ne keseregjen, hogy nem kapott nagyobb talentumot a Mester szolgálatára… Végezzük a munkánkat állandó türelemmel, adjuk a legtöbbet, ami tőlünk telik, nem törődve azzal, hogy mások mit tesznek. „Azért hát mindenikünk maga ad számot magáról az Istennek" (Róm 14:12). Ne gondoljunk, és ne is mondjunk ilyesmit: „Ó, bárcsak fontosabb munkám lenne! Ó, bárcsak ez vagy az a tisztség lehetne az enyém!" Ott végezzük el a kötelességünket, ahol vagyunk! A lehető legjobban kamatoztassuk a ránk bízott ajándékot, éppen ott, ahol a munkánk a legtöbbnek számít Isten szemében… Ne irigyeljük mások talentumait, mert ettől nem fejlődik a képességünk, hogy jó vagy nagyszerű munkát végezhessünk. Hasznosítsuk ajándékunkat teljes alázattal, szerénységgel, bízó hittel, és úgy várjuk a számadás napját, és akkor nem lesz okunk szomorkodni vagy szégyenkezni…

Ne törekedjünk valami nagy szolgálat végzésére, ha a ma feladatait nem végezzük hűséggel! Vállaljuk fel a hétköznapi gondokat, felelősségünk teljes tudatában, komolysággal hasznosítsuk szerény talentumainkat, Istentől kapott minden erőnk, minden gondolatunk legjobb felhasználásával. Isten nem kíván meg kevesebbet a leggyengébbektől sem, mint a legnagyobb tisztességben részesültektől: mindenki készséges vidámsággal végezze a rá eső munkát, a Krisztustól kapott ajándék mértéke szerint… Isten egyházát eltérő képességű emberek alkotják. Különböző edényekként helyezett mindannyiunkat az Úr a házába, de azt nem várja el a kisebb edénytől, hogy befogadja mindazt, ami egy nagyobban elfér. Az Úr csak azt kívánja meg, hogy az edény tele legyen, a képessége szerint. Ha hűségesen végezzük az utunkba eső feladatokat, Isten elfogad szolgájának, tiszteletben részesülő edények leszünk" (Ellen G. White: That I May Know Him. 329. old.).

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: