TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

„Az ember ereje lényegében gyengeség, bölcsessége balgaság. Sikerünk nem talentumainkon és nem is képzettségünkön múlik, hanem az Istennel való élő kapcsolaton. Amikor olyanok hirdetik az igazságot, akik saját képességeiket és tanultságukat akarják fitogtatni, megnyirbálják az igazság erejét. Elárulják, hogy vajmi kevéssé ismerik a hitet a gyakorlatban, szívükben és életünkben nem szenteltettek meg, hiúak és önteltek. Nem Jézustól tanulnak. Nem tudják bemutatni a Megváltót, hiszen ők maguk sem ismerik. Nem él bennük élénken annak a roppant nagy áldozatnak a képe, amit Krisztus hozott a vesztükbe rohanó emberek megmentéséért; szívüket nem lágyította meg, nem késztette elfogadásra" – (Ellen G. White: Testimonies for the Church. 5. köt. 158–159. old.).

„Nem kell a föld végső határáig elmennünk bölcsességért, mert Isten közel van. Nem a képességeid tesznek eredményessé – ha meg is növeled őket –, hanem az, amit az Úr tesz érted. Sokkal kevésbé bízzunk abban, amit az ember tud tenni, és sokkal inkább abban, amit Isten tehet minden hívő lélekért! Az Úr szeretné, ha hittel hozzá fordulnál. Szeretné, ha nagyszerű dolgokat várnál tőle. Szeretné megértetni veled mind a földi, mind a lelki dolgokat. Ő fogékonyabbá tehet. Meg tud áldani tapintattal és ügyességgel. Képességeiddel szolgálj, és bölcsességet Istentől kérj! Ő adni fog" – (Ellen G. White: Krisztus példázatai. Budapest, 1983, H. N. Adventista Egyház. 96–97. old.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1. Beszélgessünk a csütörtöki rész végén található kérdésről a csoportban! Ki milyen választ adott? 2. Amennyiben alkalom adódik rá, beszélgessenek el az idősek és a fiatalok az öregedés folyamatáról. Mit tanulunk az életről, Istenről, miközben korosodunk? Az idősebbek mire taníthatják meg a fiatalabbakat? 3. Milyen társadalmi hatásokra vezethető vissza, hogy az ember túlságosan belebonyolódik a világ dolgaiba? Hogyan segíthetünk egymásnak elkerülni a buktatókat? 4. Segíthet-e a gyülekezet a tagoknak különbséget tenni az örökérvényű és az ideig-óráig való dolgok között? Előfordulhat, hogy az arany és a salak közötti határvonalat elmosva, burkoltan ugyan, de mi is olyan dolgokat tüntetünk fel kívánatosnak, mint pl. a gazdagság, a hatalom, a tekintély, a befolyás és a tudás?

„Sátán mindig arra törekszik, hogy elkeserítsen, Isten azonban hittel és reménységgel akarja körülvenni az embert" – (Ellen G. White: Desire of Ages, 249. old.).

„Az örökkévalóság trónusán ül, aki az emberi faj testvére lett. Mindenkire rátekint, aki arcát a Megváltó felé fordítja. Tapasztalatból tudja, milyen gyengeségekkel küzdenek az emberek, mire van szükségünk, és miben rejlik a minket érő kísértések ereje... Ő vigyáz rád, Isten reszkető gyermeke! Kísértések között hányódsz? Az Úr megszabadít! Gyengének érzed magad? Ő megerősít! Úgy érzed, nem tudsz még eleget? Az Úr világosságot áraszt rád! Megsebeztek? Ő majd meggyógyít! Az Úr 'elrendeli a csillagok számát, és mindnyájokat nevéről nevezi' (Zsolt 147:4), ugyanakkor Ő az, aki 'meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket' (Zsolt 147:3).

Bármi legyen is az, ami felizgat, ami próbára tesz, bátran tárjuk ügyünket az Úr elé! Lelkünket körülveszi, kitartást ad. Megnyílik az út előtted, hogy kiszabadulj a szégyen vagy a nehézségek hálójából. Minél gyengébbnek érzed magad, minél reménytelenebbnek látod helyzeted, annál erősebb leszel az Úr erejével. Minél nehezebb a teher, amit hordoznod kell, annál nagyobb áldásnak érzed, hogy Isten kezébe teheted le azt.

A körülmények elszakíthatják egymástól a barátokat, a hullámzó óceán habjait vetve közéjük, de nincs olyan körülmény, ami elválaszthat az Üdvözítőtől. Bárhol is legyünk, Ő mindig jobb kezünk felől áll, hogy támogasson, megtartson, erősítsen és felvidítson. Krisztus szeretete a megváltottak iránt erősebb annál, ahogy az édesanya szereti gyermekét. Kiváltságunk megpihenni az Úr szeretetében. Bízvást szólhatunk így: 'Bízom benne, hiszen az életét adta értem!'

Az emberi szeretet megváltozhat, ám Krisztus szeretete változatlan! Ha segítségért kiáltunk hozzá, kinyújtja kezét, hogy megmentsen.

Jézus szeretné, ha tudnánk, hogy visszatért a mennybe, mint idősebb testvérünk, ahol Isten korlátlan hatalommal ruházta fel. Általa a mi rendelkezésünkre is áll ez az erő!" – Ellen G. White: My Life Today. 297. old.

„Te tanítasz engem az élet ösvényére..." (Zsolt 16:11)


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: