SOK BÖLCS MONDÁS

Préd 12:11–14 verseiben Salamon a bölcsességről, a tudásról szól, és utal rá, hogy mindig is igyekezett tanítani az embereket. A szövegből nem derül ki egyértelműen, hogy írásainak összességére gondolt, vagy csak erre a könyvre. A lényeg azonban, hogy nem csupán az igazság megismerésére törekedett, hanem tovább is akarta azt adni.

Nézzük meg a 12. verset. Salamon kereste a „kívánatos" beszédet. Azt jelentené ez, hogy igyekezett a hallgatók kedvére tenni, és csak olyan dolgokról beszélni, amit hallani akartak? Nem valószínű, ha figyelembe vesszük, hogy mi is volt szavainak üzenete A prédikátor könyvében. A megoldás kulcsa valószínűleg a vers második felében rejlik. Valóban kívánatos módon akart szólni, csakhogy „igaz írás" és „igaz beszédek" által! Szavai sosem voltak annyira kívánatosak, hogy ne lettek volna igazak. Végső soron az igazság kívánatos, méghozzá abban az értelemben, hogy az igazság (a bűneinkért meghalt Jézus) kívánatos, szeretetre méltó azoknak, akik ismerik és elfogadják.

Olvassuk el a 13. verset. Mi a lényege ennek a szakasznak?

Az itt említett „ösztöke", vagy „tüske" (11. vers, új prot. ford.) hegyes bot lehetett, amivel terelték a jószágot. A „szegek" hasonlatával együtt arra utal, hogy a bölcs ember beszédének kettős hatása legyen: egyrészt cselekvésre késztessen, ugyanakkor fontos, hogy tanácsa az emberek emlékezetébe vésődjön. Több bibliamagyarázó szerint az „egy pásztor" kifejezés Istenre utal (Zsolt 23:1; Jer 31:10; Jn 10:11–14), így lényegében a bölcs szavai Istentől erednek. Röviden tehát, Salamon itt az isteni ihletésre utal. Ő is „a Szentlélektől indíttatva" szólt, mint a többi bölcs és a próféták (2Pt 1:21).

Mi a 14. versben foglalt intés lényege?

Érdekes, hogy közvetlenül az ihletés kérdése után Salamon a könyvekkel kapcsolatos figyelmeztetéssel folytatja, pontosabban azoktól a könyvektől int, amelyekből nem tanul jót az ember. Hányan rohannak örök vesztükbe úgy, hogy csak tanulnak! Ma, amikor az információ áradata vesz körül, különösen fontos, hogy jól meggondoljuk, mi az, amit meg akarunk tanulni!

A „tudás"-nak mely ágai vihetnek könnyen tévútra, ha nem próbáljuk meg a Szentírás által, az

„egy pásztor"

tanításával? Miért nem mindegy, hogy milyen ismeretre teszünk szert?


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: