FÖLDI ESEMÉNYEK

Olvassuk el Préd 9:1–2 verseit. Mi a lényege Salamon szavainak? Hogyan illeszkedik ez a rész a 8. fejezethez? Miért olyan fontos ez a kérdés?

Az elmúlt években szinte robbanásszerűen fejlődött a tudás. Sokkal többet tudunk világunkról ma, mint a korábbi korokban. A tudósok minden területen naponta új felfedezésre jutnak, különösen a természettudományok terén. És mégis, minél több ismeretet halmozunk fel, annál világosabban látjuk, mennyire tudatlanok is vagyunk valójában. A „legegyszerűbb" dolgok is olyan titokzatosnak bizonyulnak, hogy képtelenség magyarázatot találni rájuk. Minden szint alatt meghúzódik még valami, amihez nem tudunk hozzáférni. Alig ismerjük Istennek még a természetben megmutatkozó munkáját és hatalmát is. Az Úr művei közt pedig természetesen a megváltási terv a legnagyszerűbb, ami tagadhatatlanul „titoknak" bizonyul (1Kor 2:7; Ef 3:9; Kol 2:2).

Valószínűleg Jób könyvén keresztül pillanthatunk be leginkább annak a kérdésébe, hogyan is viszonyuljunk a számunkra felfoghatatlan dolgokhoz. Rettenetes nehézségek, tragédiák szakadnak Jóbra, ám amikor Isten megjelenik a pátriárkának a könyv végén, mégsem ad magyarázatot az életét romba döntő eseményekre.

Olvassuk át

Jób könyve

38–42. fejezeteit. Mi Isten válaszának a lényege, amit Jób megpróbáltatásaival kapcsolatban mondott?

Bizonyára feltűnt, hogy az Úr egy szóval sem említette Sátán vádaskodását (Jób 1:9), sem arra adott válaszát (Jób 2:6). Egyáltalán nem kínált magyarázatot a csapásokra, ehelyett költői kérdések sorát záporozta Jóbra, amelyek az Úr teremtői hatalmával, erejével állították szembe a halandó gyengeségét. A meggyötört pátriárkának elég volt ez a kép Istenről ahhoz, hogy meggyőződjön róla: meghalt gyermekei, megromlott egészsége és javainak elvesztése miatt keseregve, tudatlanságból mondott ki dolgokat, amelyek „csodadolgok... nékem, és fel nem foghatom" (Jób 42:3).

Jób elnémult, amikor felvillant előtte a Teremtő Isten hatalmának képe. Mit mondhatnánk mi, akik nem csupán a Teremtő Istent, de a Megváltót is ismerhetjük? Miért bízhatunk az Úrban még a legrosszabb körülmények között is? Milyen tanulság rejlik a kereszten adott isteni kinyilatkoztatásban?


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: