„A KIRÁLYNAK PARANCSOLATJÁT MEG KELL ŐRIZNI"?

Úgy, mint Sadrak, Mésak és Abédnegó (Dániel 3), vagy mint Dániel (Dániel 6)? Amint az előzőekben is megállapítottuk, nem könnyű úgy élni egy országban, hogy szívünk mélyén egy másik hazába vágyódunk (Mt 6:21–22). Mit tegyen a jó állampolgár, aki keresztény?

Soroljunk fel bibliai példákat, amikor keresztények arra kényszerültek, hogy szembeforduljanak a politikai hatalmat birtoklókkal.

A Bibliában számtalan olyan emberről olvashatunk, akik összeütközésbe kerültek a földi uralkodókkal, ezért üldözték, fenyegették, bebörtönözték őket, vagy halálbüntetést szabtak ki rájuk. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy e földi hatalmasságok közül több éppen Isten választott népének vezetője volt. A jelenések könyvét tanulmányozva tudjuk azt is, hogy az utolsó időben Isten népe nem engedelmeskedik a földi vezetőknek, ha valóban hűségesek akarnak maradni az Úrhoz (Jel 13:12–16; 14). Tehát be kell tartanunk a király parancsolatait, amíg azok a Király parancsolatainak nem mondanak ellent (Jn 19:19)!

Ez már azonban igen súlyos dolog! Csak azután szánhatja el magát ilyen lépésre valaki, ha az Úr dolgaiban járatos, bölcs emberek tanácsát tudakolta, és természetesen csak azt követően, hogy Isten vezetését kérte, aki Igéje által tanácsol.

„Minden szinten előfordul, hogy az ország törvényei időnként ellentmondanak Isten valamelyik parancsolatának. A törvényért az elöljárók felelősek, az állampolgárnak pedig számot kell majd adnia döntéseiről Istennek. Ilyen esetekben a keresztények beszéljenek meggyőződésükről, és hivatkozzanak a lelkiismereti szabadságra, ami – mivel Isten a saját képére teremtett – minden ember Istentől kapott jogai közé tartozik. Ha kérését elutasítják, előfordulhat, hogy először büntetést szabnak ki rá, üldözik, börtönbe vetik, vagy egyéb áldozatra kényszerítik az Istenhez való hűsége miatt, amint ez az elmúlt évszázadok során sok kereszténnyel megtörtént" – (Handbook of Seventh-day Adventist Theology, 12. köt. 701. old.).

Mi lenne, ha mindenki csak azokat a törvényeket tartaná be, amelyekhez személy szerint kedve van? Miért teremtene ez képtelen helyzetet? Adventistaként miért tekintsünk különös érzékenységgel a törvény fontosságára?


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: