Az ítélet kezdete

E HETI TANULMÁNYUNK: Prédikátor 12:16; Dániel 12:1–2; Máté 8:12; 22:1–13; 25:31–33, 46; János 3:18; 2Korinthus 5:10

„Azon a napon, melyen az Isten megítéli az emberek titkait az én evangéliumom szerint a Jézus Krisztus által" (Róm 2:16).

„Nincs Isten – és Mária az anyja!" – írta Olaszországban a falra valaki, aki nyilván nem hisz Istenben. Humornak szánhatta a falfirkát, ennek kapcsán azonban érdemes megjegyezni, hogy az ember szubjektív lény. Bármennyire is igyekszünk tárgyilagosan eljárni – becsülettel, tisztességesen, logikusan, előre megfogalmazott vélemény nélkül vizsgálódni – elkerülhetetlen, hogy a saját elgondolásunkat, kulturális környezetünk hatását, hangulatunkat és tapasztalatainkat belevigyük abba, amivel foglalkozunk. Lényegében az a gondolat is már előre megfogalmazott vélemény, hogy nincs előre megfogalmazott véleményünk egy bizonyos dologról.

Ezen a héten megkíséreljük a lehető legtárgyilagosabban tanulmányozni, hogy mit mond a Biblia az ítéletről, persze tisztában vagyunk saját korlátainkkal. Most egy rövid időre feledkezzünk el 1844-ről, az advent előtti ítéletről, Ellen White-ról, Hiram Edsonról a kukoricásban stb., és hadd szóljon csak a Biblia e fontos témáról! A következő kérdésekre keressünk feleletet: Hogyan kapcsolódik egymáshoz az ítélet és az evangélium? Mi lesz az ítélet végeredménye? Vajon a keresztények is ítélet alá esnek? Mi a cselekedetek szerepe az ítéletben? Mit tudhatunk meg az ítélet idejéről?

Egymagában ugyan egyik válasz sem tartalmaz mindent, amit a témáról tudnunk kellene, de ha összefogjuk őket, szép szőttest kapunk, ami jobban bemutatja az ítélet egész kérdéskörét, függetlenül attól, hogy milyen előfeltételezésekkel kezdtük a vizsgálódást.


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: