Előszó

„Az örökkévaló Szentlélek Isten együttműködött az Atyával és a Fiúval a teremtésben, a testet öltésben és a megváltásban. Ő ihlette a Szentírás íróit, Ő hatotta át Krisztus életét erővel. Ő vonzza és győzi meg az embereket, és megújítja, Isten képére formálja azokat, akik erre vágyakoznak. Azért küldte el az Atya és a Fiú, hogy mindig gyermekeivel legyen. A Szentlélek ad az egyháznak lelki ajándékokat, és arra képesíti, hogy Krisztus testeként szolgáljon. A Szentírással összhangban Ő vezet el minden igazságra" (A hetedik napot ünneplő adventisták hitelvei, 68. old.).

Ötödik hitelvünk kivonatos olvasása is elég ahhoz, hogy érezzük, milyen fontos a Szentlélek szerepe hitünk szempontjából. Nem is lehetnénk keresztények nélküle és életünkben végzett munkája nélkül. Amint látni fogjuk, kizárólag az Ő szolgálata teszi eredményessé számunkra mindazt, amit Krisztus tett. Valójában akkor is a Lélek késztetésére válaszolunk, amikor elfogadjuk Jézus Krisztust megváltónknak, és saját, szennyes ruhánk helyett az Ő igazságát igényeljük, vagy amikor Isten kegyelméből eltökéljük, hogy elfordulunk a bűntől, és engedelmeskedünk Teremtőnk törvényének.

A Bibliában több mint 300 helyen olvashatunk a Szentlélekről, száznál is többször az Ószövetségben és kétszáznál is több helyen az Újszövetségben. Ebből is láthatjuk, mennyire fontos tanulmányozni a róla szóló tant — különösen a mi korunkban —, amikor a tanításnak mindenféle szele fúj, még magával a Lélekkel kapcsolatban is. Egyesek nem fogadják el, hogy a Szentlélek személy és/vagy Isten. Mások nagy hangsúlyt fektetnek munkájára és ajándékaira (vagy arra, ami szerintük a Lélek ajándéka), ugyanakkor az engedelmességet és a megszentelődést, amely pedig tagadhatatlan gyümölcse életünkben végzett munkájának, könnyelműen kezelik. Mindezt Isten Igéjének a fényében kell megvizsgálnunk.

Fontos, hogy a hetednapi adventisták megkülönböztetett figyelemmel tanulmányozzák, és személyesen ismerjék meg a Szentlelket. Hisszük, hogy Krisztus meghalt a bűneinkért, emellett azonban hiszünk a mennyei szentélyben végzett folyamatos közbenjárói szolgálatában is. A közbenjárás eredményét pedig egyedül a Lélek teheti eredményessé azoknak az életében, akik Krisztus dicsőséges megjelenését várják.

A Szentlélek ihlette a Szentírás íróit (2Pt 1:21), így mai mondandója szükségképpen összhangban van az általa korábban ihletett üzenetekkel. Bármi, ami eltér a történelmi kinyilatkoztatástól, azaz a Bibliától, más forrásból, nem a Szentlélektől származik. Isten azt tanácsolja, hogy „próbáljátok meg a lelkeket" (1Jn 4:1), és végeredményben az egyetlen biztos próbakő maga a Biblia.

A következő hetekben a Szentlélekről szóló tanításokkal foglalkozunk, mindazonáltal nagy hangsúly kerül életünkben végzett munkájának mindennapi, gyakorlati vonatkozására is, hiszen a Lélek Isten eszköze a bűnös emberiség elérésében. Munkája, ill. mozdulatai éppen annyira nyomon követhetetlenek, mint a hegyi szellő, mégis saját tapasztalatunkban, valamint az egyház életében és erejében is megnyilvánul tetteinek hatása. A Lélek megélénkítő hatalmával foglalkozunk részletesen, miközben bemutatjuk a Szentlelket mint Isten újjáteremtő Eszközét, aki egyedül képes Urunk életet átalakító leheletét árasztani ránk. Az említett igazság rendkívül fontos része mindannak, amit a keresztény élet jelent.

Az Úr áldjon meg mindannyiunkat, miközben igyekszünk egyre jobban megérteni a Szentlélek munkáját és szolgálatát! Adja Isten, hogy mindinkább tudatában legyünk, mi módon nyerhetjük el ígéreteit, és teljesedhetünk be „az Istennek egész teljességéig" (Ef 3:19).

A néhai dr. Arnold V. Wallenkapmf svéd lelkész, professzor, a tanulmány szerzője, hosszú éveken át állt egyházi szolgálatban. A nyugdíjba vonulása előtti utolsó éveiben ő volt a Generál Konferencia Bibliai Kutató Intézetének igazgatóhelyettese.

Clifford R. Goldstein

szerkesztő

Jézus eljövetele

Kedves Olvasó!

Fiatalok elkészítettek egy összeállítást Jézus visszajöveteléről a DET Ifjúsági Központban. Az alábbi linken elérhető.
Újszerű benne, hogy egy szálon indul el az elbeszélés, majd elágazik, választási lehetőségekkel. Aki kíváncsi, többet is megtudhat!

Telefonon és táblagépen akkor játszható le teljesen a felvétel, ha YouTube alkalmazásban nyitjuk meg, akkor egymás után sorra kinyithatók a különböző választási lehetőségek. Örömmel tájékoztatlak Benneteket erről az új kezdeményezésről. Hívjátok fel a figyelmet erre a videóra mind szélesebb körben, a gyülekezetekben, a fiatalok között! 

Külön köszönet a készítőknek: A felvételek szereplői: Demjén Éva, Farkas Krisztina, Kiss Laura, Ócsai Boldizsár, Rontó Dávid, Zarka Dávid   

Technika, vágás: Rajki Dávid, Cséfán Tamás, Rontó Dávid

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: