Március 24.

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: Ellen G. White: Próféták és királyok c. könyvéből a Kármel c. fejezet, 93–98. old.; Jézus élete c. könyvéből a Kiáltó szó a pusztában c. fejezet, 71–81. old. A népet felkészítő üzenet. „Üzenetünk legyen olyan világos, mint Keresztelő Jánosé volt, aki királyokat feddett meg gonoszságuk miatt. Az igazság lankadatlan erővel hangzott ajkáról, még az életére törő veszedelem közepette is. Nekünk is ilyen hűségesen kell teljesítenünk a feladatunkat ma" (Ellen G. White megjegyzései, The Seventh-day Adventist Bible Commentary, 4. köt. 1184. old.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1. Mennyiben érinti Illés üzenete gyülekezetünket? Mit tehetünk annak érdekében, hogy közösségünk jobban megértse annak mondanivalóját és saját szerepét az üzenet terjesztésében?

2. Adjunk alkalmat annak, aki kész elmondani, hogyan fordította meg szívét Isten! Milyen változás következett ezután? Hogyan változtatta meg ez az élmény saját életét és családjáét?

3. Ha Keresztelő János szerepében látjuk magunkat, mi az, ami megtörténhet velünk? Mire következtethetünk a válaszból?

4. Fogalmazzuk meg, hogy bibliai szemszögből nézve milyen az eszményi család!

ÖSSZEFOGLALÁS: Közvetlenül Krisztus visszajövetele előtt hangzik a felhívás, ami Istenbe vetett hitre és a kegyelem békéltető evangéliumának elfogadására szólítja az embereket. Csak akkor lesz elszakíthatatlan a kötelék a mennyei Atya és földi gyermekei, valamint szülők és gyermekek között, ha eleget teszünk ennek a felhívásnak.


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: