SZÍVEK ÁTFORMÁLÁSA AZ UTOLSÓ NAPOKBAN

Bizonyos értelemben mi, adventisták Keresztelő János szerepében látjuk magunkat. A hitbeli megújulás és bűnbánat szónoka Jézus első eljövetele előtt készítette az utat, a mi mozgalmunk pedig a második advent előtt teszi ugyanazt.

Olvassuk el imádkozva Lk 1:17 versét! Hogyan foglalja össze ez a vers az üzenetünket?

Mennyei Atyánk Krisztus keresztje által maga felé, majd egymás felé fordította gyermekei szívét. Illés üzenete arra kéri a családokat, hogy higgyenek ebben a felbecsülhetetlen jó hírben (2Kor 5:18–22; vö. Ef 2:11–18), és hadd töltse be őket a kegyelem, amint Isten Lelke a szeretet gyümölcsét termi meg bennük.

A világnak rendkívül nagy szüksége van arra, hogy lássa az önzetlen gondoskodás, az elkötelezettség és az Isten iránti rendületlen hűség példáit. Isten kegyelme által a keresztény családok képesek arra, hogy ezt bemutassák a világnak. Nem feledhetjük azonban, hogy üzenetünk nemcsak a világnak, hanem nekünk is szól. Nincs elegendő erőnk a hír továbbadásához, amíg az evangélium, az egység, a szeretet és az önfeláldozás elvei meg nem nyilvánulnak közöttünk, különösen családunkon belül. Nem elég a sok szép prédikáció, a logikus érvelés, a biblikus előadás. Életünkben, elsősorban családi életünkben kell meglátnia a világnak a bűnbánatot, a szívbéli egymás felé fordulást, a szeretetet és a hűséget, amelyről prédikálunk. Keresztelő János olyan erővel lépett fel, amely életeket változtatott meg, és eredményessé tette szavait. Isten kegyelme által tapasztalhatjuk ezt mi is, de csak olyan mértékben, amilyen készséggel együttműködünk vele.

Jézus által a mennyei család tagjai vagyunk (Ef 3:15). Családunk tehát legyen egy- vagy többtagú, Isten azt várja tőlünk, hogy beszéljünk Istenről, akit saját állításunk szerint szolgálunk. Bizonyságtételünket viszont az teszi leginkább eredményessé, ha bemutatjuk, hogy az evangélium ereje által mivé válhat a család, legyen bármekkora is.

Mivel mutathatjuk ki szeretetünket a hozzánk legközelebb állók, családtagok vagy barátok iránt?


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: