ILLÉS AZ OLTÁR FELÉ FORDÍTOTTA A SZÍVEKET

Olvassuk el 1Kir 18:20–45 verseit! Mi a lényege ennek a történetnek? Noha a gondolatnak nincs köze a családi élethez, hogyan alkalmazhatjuk az itt kidomborodó elveket mégis a családunkban?

A Kármel hegyén Illés azt szerette volna elérni, hogy népe megújítsa szövetségét Istennel, visszatérjen atyái hitéhez, ami gyógyítólag hat életükre, családjukra, egész országukra.

Mi is megtalálhatjuk a mai párhuzamát annak, ahogy Illés a figyelmet Isten oltárára irányította abban, amikor a családok Jézusra és üdvözítő kegyelmére fordítják az emberek figyelmét. A családi áhítat alkalmat ad arra, hogy imában forduljunk Istenhez, beszélgessünk az Úrról, újból elnyerjük az üdvösség ingyen ajándékát, és alkalmunk legyen elgondolkodni tanításairól.

Ha a nép megteszi, amit Illés kér, ez azt jelenti, hogy Isten újból a magáénak tekinti őket. „Hogy tudja meg e nép, hogy… te fordítod vissza az ő szívüket" – olvashatjuk 1Kir 18:37-ben. Magunktól képtelenek vagyunk visszafordítani szívünket Istenhez, csak elfogadhatjuk ingyen kegyelmét.

A tűz nem a bűnösöket emésztette meg, hanem az áldozatot, és ezzel Isten Jézusra mutatott, aki bűnné lett „értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne" (2Kor 5:21). Az emberek Istent dicsőítették, és megvallották bűnüket. A bálvány papjai nem fogadták el Isten hívó szavát, ezért halál várt rájuk. Azután frissítő eső áradt a földre.

Milyen állapotban van családi oltárunk? Mit tehetünk azért, hogy újjáépítsük, ha szükséges?


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: