PRÓFÉCIA AZ EGYMÁS FELÉ FORDÍTOTT SZÍVEKRŐL

Hasonlítsuk össze az Illés eljövetelét megjövendölő próféciákat az Újszövetségben olvasható utalásokkal! Mal 4:5–6; Mt 11:14–15; 17:10; Mk 6:15; Lk 1:17

Malakiás korában Isten így kérlelte népét: „Térjetek hozzám, és én is hozzátok térek", erre azonban a nép szemtelenül felelt: „Miben térjünk meg?" (Mal 3:7). A kétségbeesett próféta ezután kijelentette, hogy kap még egy lehetőséget a nép az ébredésre. Malakiás utalt az Illés által elindított reformációra, amikor a nép szíve visszafordult Isten felé (1Kir 18:37), és megjövendölte, hogy Illés visszajön, aki „az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz" (Mal 4:6).

A zsidó hagyomány szerint a Messiás hírnökeként Illés személyesen jelenik meg (vö. Mt 17:10; Mk 6:15). Az Újszövetség azonban Keresztelő Jánost mutatja be úgy, mint aki beteljesítette ezt a próféciát (Mt 11:14–15; Lk 1:17).

Vajon mit jelent a szívek fordítása kifejezés?

A szöveg többféle értelmezése lehetséges. Jelenti azt, hogy Izrael népe megbékél az Úrral. Az Atya Isten (Ésa 63:16) elfordult gyermekei iránti haragjától (Mik 7:18–19), és arra szólítja őket, hogy térjenek vissza hozzá (Ésa 44:22; Mal 3:7). Jelenti azt is, hogy a későbbi nemzedékek megújítják szövetségüket Istennel, tehát hűséges őseik útjára lépnek. Az Ószövetségben újból és újból olvashatjuk az egymást követő próféták felhívását, akik arra szólították Isten népét, hogy kövessék a pátriárkák hitét. Szavaik szerint közvetlen kapcsolat van szövetségi hűségük és aközött, hogy Isten áldásait élvezve élhetnek földjükön (5Móz 4:29–31). A családi kapcsolatok megújulására utal. A szülő-gyermek kapcsolattal gyakorlatilag az Isten iránti szövetségi hűséget is kifejezhetjük. Itt is összekapcsolódik a szülők és gyermekek egymás iránti kötelezettségeinek teljesítése azzal, hogy birtokolhatja-e a nép a földet folyamatosan, és élvezheti-e Isten áldását (Péld 2:21).

Van-e összefüggés az Istennel való és a családon belüli kapcsolatok helyreállítása között? Miért kell az elsőnek megtörténnie ahhoz, hogy a második is bekövetkezhessen?


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: