Március 10.

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: Ellen G. White: Próféták és királyok c. könyvéből a Babilon udvarában c. fejezet, 297–304. old.; Jézus élete c. könyvéből az Öröm az Úrban c. fejezet, 94–103. old.

„Krisztus hite a gondolatok és cselekedetek magasabb szintjére emeli befogadóját. Az egész emberiséget úgy mutatja be, mint akiket Isten annyira szeret, akiket Fia áldozata árán váltott meg. Jézus lábánál találkozik gazdag és szegény, tanult és tudatlan, és nem választja el őket sem kaszt sem világi kiváltság. Feledésbe merül minden földi elválasztó vonal, amikor ránézünk Jézusra, akit bűneink átszegeztek. Megszégyenül az emberi gőg, az önfelmagasztalás és a társadalmi nagyság érzése Jézus önmegtagadásának, megalázkodásának és végtelen együttérzésének láttán. A tiszta, makulátlan hit mutatja be mennyei eredetű elveit azáltal, hogy egységbe forrasztja mindazokat, akiket megszentelt az igazság. Úgy állnak ott mindannyian, akiket Jézus saját vérén váltott meg, mint akik egyformán támaszkodnak rá, akiket Isten számára mentett meg" (Ellen G. White: Gospel Workers, 330. old.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1. Beszéljük meg a csoportban a vasárnapi kérdésre adott választ!

2. Milyen elv ismerhető fel az előbbi idézetben, amely forradalmi módon megváltoztatná a családi életet, ha élnénk vele?

3. Mennyire képes gyülekezetünk lelkileg táplálni a hívők fiatalabb korosztályát? Mit tehet az osztályunk azért, hogy segítségére legyen közösségünknek ebben a fontos feladatban?

ÖSSZEFOGLALÁS: Az apostolok megértették, hogy Isten nem részrehajló. Az evangélium mindenkié, minden népnek meg kell hallania, méghozzá amennyire csak lehet egyszerűen, az üzenet átadóinak kultúrájával együtt járó csapdák nélkül. A jó hír markáns változást vezet be, ami alapos módszerességgel, biztosan hat úgy az egyes emberek, mint egész családok szívére.


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: