A XXI. SZÁZAD FUTÓI

A The Message (Az üzenet) című szabad bibliafordításban Eugene Peterson az üzenet szót írja mindig, amikor az evangélium szerepel az eredetiben. Még ma is a Jézusról szóló jó hír az az üzenet, amelyet a világnak meg kell hallania. Isten elvárja a keresztény családoktól, hogy együtt ismerjék meg az üzenetet, és adják tovább, bármilyen kulturális környezetben élnek is.

Mit mondhatnánk a következő igék alapján, mi az üzenet lényege? Mt 28:5–7; Jn 3:16; Róm 1:16–17; 1Kor 2:2; 2Kor 5:18–21

A tanítványok először a feltámadás hírével futottak el mindenhová. A mai keresztény családok a futók hosszú sorához csatlakozva hirdetik, „hogy [Jézus] feltámadott a halálból" (Mt 28:7). Ezek valósága tesz minden mást hihetővé, amit Jézus önmagáról, Istenről, a bűnösök iránti szeretetéről és arról mondott, hogy ha hiszünk benne, biztosak lehetünk az örök életben.

A Szentíráson keresztül látható, milyen elsöprő erejű hatást gyakorolt az evangélium Jézus első tanítványainak életére. Az őskeresztények otthonukban bibliaórákat tartottak, együtt imádkoztak, együtt ettek, megosztoztak pénzükön és javaikon, gondoskodtak egymásról. Egész családok fogadták be az üzenetet. Egy szempillantás alatt elpárolgott volna belőlük minden rossz? Nem. Közöttük is kialakultak viszályok és nézeteltérések? Igen.

Krisztus első követői valahogy mégis mások voltak. Tudták, hogy szükségük van Istenre és egymásra. Számukra az volt az egyik legfontosabb dolog, hogy úgy a családban, mint a gyülekezetben egység és összhang legyen. Igyekeztek aszerint élni, amiért Jézus a Gecsemáné kertben imádkozott (Jn 17:20–23). Bátran tettek bizonyságot egymásnak és a nem hívőknek is, annak ellenére, hogy hitükkel sokan az életüket kockáztatták.

A mi esetünkben is így kell ennek lennie. Még a mai világban is meghallgatják azokat, akik lelkesednek valamiért, noha sok helyen erős az ellenszenv Isten dolgai iránt. Isten Szentlelke kész a lelkesedés tüzét adni az ember szívébe az evangéliumért. Magától értetődően és megállíthatatlanul beszélünk az evangéliumról, ha a jó hír a mi szívünkben is olyan örömet kelt, mint ahogy tette azt az Igében.

Min kell változtatni családunkban, hogy jobb hírnökei lehessünk az üzenetnek, amelynek továbbadására hívott el Isten?


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: