A TÁRSADALOM HATÁSA A CSALÁDRA

„Mert tudom róla, hogy megparancsolja az ő fiainak és az ő házanépének őutána, hogy megőrizzék az Úrnak útát, igazságot és törvényt tévén, hogy beteljesítse az Úr Ábrahámon, amit szólott felőle" (1Móz 18:19).

A család a társadalom építőkockája, még ha különféle családformák léteznek is. Ebből következik, hogy a különböző társadalmak egymástól eltérő kulturális szokásai szorosan kötődnek a családhoz. Például egy ősi kultúrában a férfi feladata volt elhunyt szülei tetemét megenni; míg másutt, ha egy férfi meg akart nősülni, választottja apjának különös jegyajándékot kellett vinnie: az ellenséges törzsből való harcosok levágott, összezsugorított (zanzásított) fejét. Még ma is igen eltérnek a szokások a gyermekekkel, az udvarlással, a házassággal, a szülőkkel, a válással stb. kapcsolatban. Miközben különböző kulturális környezetben hirdetjük az üzenetet, meg kell tanulni úgy viszonyulni azokhoz, hogy ne tegyünk engedményeket hitünk terén, mégse okozzunk gondot szükségtelenül. Ugyanakkor, saját házunk táját nézve, tisztán kell látnunk, hogy milyen hatásoknak van saját családunk kitéve.

Hogyan hatott a környezet a családra a következő esetekben? Milyen elveket tanulhatunk meg e példákból?

1Móz 16:1–3 __________________________________________________

1Móz 35:1–4 __________________________________________________

Ezsdr 10 ______________________________________________________

1Kir 11:1 _____________________________________________________

Egyikünk sem él légüres térben. Mindannyiunkra és családunkra is hat az a kulturális környezet, amelyben élünk. Keresztényi felelősségünk, hogy a lehető legjobban éljünk az adott környezetben, megőrizve a hitünkkel összhangban lévő dolgokat, és az azzal ellenkezőket kirekesszük, amennyire lehet.

Kultúránk mely jellemzői erősítik a családi életet, és melyek egyeznek a Bibliával? Melyek térnek el? Hogyan élhetjük meg hitünket a lehető legjobban az adott környezetünkben, méghozzá anélkül, hogy az igazság lényegi részében engedményeket tennénk?


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: