AZ IGE FÉLREMAGYARÁZÁSA

Melyikkel értünk egyet és melyikkel nem az alábbi mondatok közül? Miért?

* Tartsa oda a másik arcát is, akit bántottak.

* A feleség engedelmeskedjen férjének, bármit tesz is vele a férj.

* A házastárs vagy szülő erőszakossága kereszt, amelyet viselni kell.

* Az életben elszenvedett fájdalom végeredményben javunkra válik.

Fontos, hogy a keresztény családokban előforduló kegyetlenkedés áldozatai biztonságot találjanak önmaguk és gyermekeik számára, megkapják, amire érzelmileg és a gyakorlati élethez szükségük van. Óriási lelki válságot okoz a családon belüli erőszak. Hol volt Isten, amikor ezt tették velem? Azért büntet Isten, amit régebben tettem? Mire akar megtanítani az Úr? Ilyen és ehhez hasonló kérdések marcangolnak sokakat. Előfordulhat, hogy az áldozat szíve mélyén gyökerező elképzelés vagy valakinek a tanácsa miatt még inkább elmérgesedik a helyzet, ahelyett hogy enyhülne.

Nincs olyan keresztény tantétel, amelyik engedné vagy jóváhagyná mások bántalmazását. Aki bibliaszövegekkel akarja igazolni viselkedését, az nem csak az erőszakosság bűnében vétkes, hanem abban is, hogy félremagyarázza Isten Igéjét. Krisztus síkraszállt az elnyomottakért. Jézus szeret és elfogad, megerősít és épít, nem bánt, nem rombol. Azt kéri követőitől: számolják fel azokat a vallási és kulturális hiedelmeket, amelyeket egyesek elferdíthetnek, hogy azokkal igazolják vagy leplezzék a családon belüli erőszakos tetteiket.

Az Újszövetségben is olvashatunk olyan esetekről, amikor egyesek a tantételek eltorzításával akarták igazolni tetteiket (Mt 12:1–14; Mk 7:6–13). Mely szövegeket forgathatják ki azok, akik az erőszakos cselekedeteiket akarják alátámasztani?

Az erőszak áldozatainak szükségük van arra, hogy tapintatos emberek a segítségükre legyenek, akik nem javasolnak elhamarkodott megoldást, vagy nem prédikálnak nekik. Segíteni kell, hogy megfelelő kezelést kaphassanak. Egyrészt bátorítják az áldozatot, hogyha lehetséges, szakértőhöz forduljon segítségért, ugyanakkor kedvességgel, együttérzéssel veszik körül, biztonságot nyújtanak a bajban.


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: