A HARAG

A Szentírás egyértelműen elítéli a haragvó magatartást, viselkedést, mivel árt az embernek és a kapcsolatoknak (1Móz 49:6–7; Zsolt 37:8; Mt 5:22; Gal 5:19–21). Ez jellemzi az „óember" cselekedeteit, amelyeket a keresztényeknek el kell vetni maguktól (Ef 4:31; Kol 3:8–10). A Bibliában azonban arról is olvashatunk, hogy a harag érzése a Krisztusban való életünknek is része (Ef 4:22–27).

A harag mint belső riadó akkor támad fel bennünk, amikor igazságtalansággal, méltatlansággal találkozunk, vagy amikor azt látjuk, hogy ártatlan embereket elnyomnak. Mózesen is ez az érzés vett erőt, aki Isten nevét és ügyét védte (2Móz 32:19). Jézus is haragudott, amikor a vallási vezetők hideg közömbösséggel utasították el szolgálatát, kérdőre vonták a szombat és a száradt kezű beteg meggyógyítása miatt (Mk 3:1–5). Az igazságtalanság hallatán gerjedt haragra Dávid és Nehémiás is (2Sám 12:5; Neh 5:6). Jákób szerette Ráhelt (1Móz 29:30), de megharagudott, amikor úgy érezte, hogy az asszony igazságtalanul vádolja (1Móz 30:1–2). „Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek" – arra utal, hogy a harag érzése és a bűn nem egy és ugyanaz. Haragudni még nem bűn. A családon belül meg kell engedni egymásnak, hogy haragudjunk, és fontos bűntudat nélkül beszélni is róla. „A nap le ne menjen a ti haragotokon" (Ef 4:26) – pedig arra vonatkozik, hogy a haragot azonnal fel kell dolgozni. Bizonyos kérdések végleges megoldásához hosszabb időre is szükség lehet, de a haragot könnyen feloldhatja „az engedelmes felelet" (Péld 15:1, Károli-ford.) vagy „a higgadt válasz" (új prot. ford.). Az ember akkor tud engedelmesen, kedvesen, higgadtan válaszolni, ha igazán törődik a másikkal, elfogadja, meghallgatja. Próbáljuk megérteni, hogy félelem, fájdalom vagy csalódás váltotta-e ki a haragot a másikból! A családon belül könnyebb tisztázni a problémákat és közelebb kerülni egymáshoz, ha igyekszünk a harag okát megtudni.

Mit is jelent a hívők számára, hogy „ám haragudjatok, de ne vétkezzetek" (Ef 4:26–27)?

Egyesekből azonnal kirobban, mások inkább magukba fojtják, de közben egyre gyűlik, mérgesedik bennük az indulat. Vizsgáljuk meg önmagunkat, melyikre vagyunk hajlamosak! Milyen bibliai ígéreteket segítségével közelíthetünk Krisztus példájához?


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: