EGYSÉGBEN KRISZTUS SZERETETE ÁLTAL

„Tegyen bőségesekké (az Úr) az egymás iránt és mindenki iránt való szeretetben" (1Thessz 3:12).

Jézus azt kérte Atyjától, hogy „egyek legyenek, amiképpen mi egy vagyunk" (Jn 17:22). Foglaljuk össze, mit is kért Jézus! Különösen arra figyeljünk, hogy mi a szeretet szerepe az egységre jutásban.

Amint ebből az imádságból is kitűnik, Jézus azt akarta, hogy tanítványai egységben legyenek. Az agapé szeretet szükséges ennek az egységnek a létrejöttéhez. Az Újszövetség az agapé szóval jelöli Isten szeretetét, amint a görög eredetiben ebben a versben és még sok más helyen is szerepel. Ez a szeretet Isten természete (1Jn 4:8), és ez jellemzi követőit is (Jn 13:35). A Teremtő szeretete természetes körülmények között nincs meg a bűnös ember szívében, akkor tölti be az életét, ha Szentlelke által Jézus benne lakozik (Róm 5:5; 8:9, 11).

Olvassuk el 1Kor 13:4–8 verseit. A szeretet szó helyett mondjuk mindig saját nevünket! Mindenhová odaillik? Kérjük Jézust, hogy Lelke által hozza létre bennünk a szeretetnek ezeket a jellemzőit! Milyen változásra ösztönöz a Lélek, hogy eljuthassunk a keresztény élet eszményi szintjére?


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: