SZERETETTEL MEGISMERNI

Az Énekek éneke mintha visszatérést mutatna az édeni eseményekhez. Természetesen nem az első emberpárról olvashatunk, mégis a paradicsomi állapotokat idézi fel a költemény. Finom hasonlatok és jelképek mutatnak rá Isten eredeti tervére: „lesznek egy testté" (1Móz 2:24–25).

A mű a házasélet meghitt kapcsolatának kölcsönösségét hangsúlyozza (lásd: Én 4:7–5:1). Mit tanított Pál apostol? 1Kor 7:3–5

Salamon hívja kedvesét: „énvelem… eljöjj" (Én 4:8). Menyasszonya válaszol. Később ő hívja Salamont: „Jöjjön el az én szerelmesem az ő kertébe" (Én 4:16), a király szintén felel (Én 5:1). A Szentírás itt azt tanítja, hogy ebben a meghitt kapcsolatban nincs helye erőszaknak, kényszernek, fondorlatnak. Mindkét fél szabadon, szerelemből lép kapcsolatra. Az én kertem az ő kertje.

Mit jelent az ismeré kifejezés bizonyos szövegekben? 1Móz 4:1, 25; 1Sám 1:19; Lk 1:24

A Bibliában az ismerni szó helyenként utal a férj és a feleség meghitt együttlétére. Egymás szeretettel való megismerése során teljes valójukban, lelkük mélyéből átadják önmagukat a másiknak. Nem csak két test, de két szív is egybeforr.

Más értelemben viszont a hívő megismeri Istent (Jn 17:3; 1Kor 8:3). Ez is őszinte, elkötelezett kapcsolatot jelent, határtalan örömet kelt. Részei lehetünk Krisztus és az egyház szent közösségének. Berekesztett kert (Én 4:8–12, 16; 5:1). Ebben a versben a zöldellő kert jelképezi az asszonyt. A menyegző éjjelén a férj arról szól, hogy felesége „mint a berekesztett kert… mint a befoglaltatott forrás, bepecsételt kútfő" (Én 4:12). „A fallal körülvett, bezárt kapujú kert képe is arra utal, hogy senki nem közelítheti meg, csak aki törvényesen odatartozik… Itt a befoglaltatott forrás és a bepecsételt kútfő a szüzességet jelenti. A szerelmük beteljesedéséhez közeledő pár még nem ért el a meghittségnek erre a fokára" (G. Lloyd Carr: The Song of Solomon, 123. old. Downer's Grove, Ill.: InterVarsity Press, 1984.) Őrködni érzelmeink felett. Költői eszköz, hogy a feleség intő szavakat mond „Jeruzsálem leányainak" a férjével töltött meghitt pillanatokban: „Fel ne költsétek és fel ne serkentsétek a szerelmet addig, amíg akarja" (Én 2:7; 3:5; 8:4). Ezzel azt mondja, hogy ne kezdjenek szerelmi életet élni, amíg annak el nem jön az ideje. Ezek a versek egybehangzóan erősítik, amit másutt is olvashatunk, hogy úgy a fiatalok, mint az idősebbek őrizkedjenek a házasság előtti és házasságon kívüli nemi kapcsolattól. Önmagunk teljes átadása Istennek. Az Úr megbocsát a bűnbánóknak (1Jn 1:9). Isten segítségével azok is a hívők közösségének tagjaihoz méltón viselkedhetnek, akik azelőtt kicsapongó, bűnös életet éltek. Rettenetes rombolást végzett a bűn a nemiség terén, emiatt előfordulhat, hogy egyes embereknek visszafordíthatatlan következményekkel kell számolniuk. Éppen ezért vannak, akik az egyedülálló életformát választják, mert nem akarnak olyan jellegű kapcsolatba lépni, amelyet az Igében Isten megtiltott.


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: