Február 10.

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: Ellen G. White: Boldog otthon c. könyvéből a Házassági kötelességek és kiváltságok című fejezet, 103–108. old.; az Előtted az élet c. könyvéből a Kétkezi munka c. fejezet, 214–224. old. Az odafelvalókkal törődni: „A keresztények teljes igyekezettel őrködjenek szívük felett! Tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy megszeressék a lelki dolgokról való gondolkodást, ápolják az áhítat légkörét! Sokan mintha elfecsérelt időnek tartanák az elmélkedésre, a Szentírás kutatására és az imádkozásra szánt perceket. Bárcsak mindannyian úgy tekintenétek ezekre a dolgokra, mint ahogy Isten akarja, mert akkor Isten országa lenne a legfontosabb számotokra. Ha a mennyei dolgokkal törődtök, minden erényetek még inkább kidomborodik, minden szolgálatotok élettel telibb lesz. Minden fáradozásotok megélénkül, komolyabbá válik, ha fegyelmezitek gondolataitokat, hogy a mennyei dolgok körül forogjanak… Lelki téren az eredményeink sajnos eltörpülnek (Ef 4:13)" (Ellen G. White megjegyzései: The Seventh-day Adventist Bible Commentary, 3. köt. 1157. old.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1. Sok keresztény úgy igyekszik védeni szívét a kísértések ellen, hogy bizalmasan elmond mindent néhány jó barátnak, akik támogatják a jóban. Mennyiben erősíti ez az imádság, a bibliatanulmányozás és a Szentlélek vezetésére való hagyatkozás értékét?

2. Beszéljük meg a csoportban a szerdai rész utolsó, kiemelt kérdéseire adott választ!

3. A Példabeszédek 31-ben kiemelt női jó tulajdonságokkal ellentétben mit dicsőít a mai világ? Egyénileg hogyan védekezhetünk az ellen, hogy ránk is hasson az ilyen szemlélet?

ÖSSZEFOGLALÁS: A Példabeszédek könyve az istenfélő férfiak és nők nemzedékei által megfigyelt életbölcsességet adja tovább. Olyan emberek tapasztalatainak kikristályosodott gyűjteménye az irat, akik számára fontos az Istenhez való hűség és az emberi akarat szabadsága. A következő nemzedékeket arra szólítja fel, hogy tiszteljék Istent, és hozzanak olyan bölcs döntéseket, amelyek erősítik a házasságot, a családi életet.


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: