A BOLDOG ASSZONY

A Példabeszédek könyvének végén a nemes jellemű asszony dicséretét olvashatjuk. Mely tulajdonságait emeli ki a bölcs? Péld 31:10–31

Rendkívüli asszonyról olvashatunk itt, de rendkívüli maga ez a vers is. A Péld 31:10-től induló szakasz minden verse a héber ABC 22 betűjének egyikével kezdődik. A nagyszerű feleséget magasztaló költeményt olvasva az embernek az az érzése, hogy a teljes ABC minden betűje sem tudja megfelelően kifejezni az ilyen asszony erényeit.

A Példabeszédek könyvében igen nagy hangsúlyt kap, hogy milyen fontos jó társat választani. Ez a rabbik egyik mondásában is tükröződik: „A férfi otthona a feleség." „A derék asszony koronája az ő férjének; de mint az ő csontjaiban való rothadás, olyan a megszégyenítő" (Péld 12:3). A Példabeszédek könyve végén idealizált képet láthatunk, amely a különféle képességeket egyként állítja az olvasók elé: a derék asszony egyaránt jeleskedik varrásban, ingatlanvásárlásban, földművelésben, intézi a családi- és pénzügyeket. Eközben mindent megad övéinek, akik szeretik és dicsérik.

Egy asszonytól sem várható el ennyi különleges képesség, és a férjek sem mérhetik e szerint feleségüket. A felsorolással a bölcs inkább azt akarja kiemelni, hogy a legfontosabb és egyetemesen elfogadott úgy az asszonyokra, mint a férfiakra nézve a becsületesség, a jószívűség, a megbízhatóság, a hűség, a kedvesség és a szorgalom. Péld 31:30 szerint az ilyen élet titka az Úr félelme.

Péld 31:10-ben a deréknek fordított szó azt jelenti: erő, hatalom vagy gazdagság. Zsolt 62:11-ben ugyanez a szó szerepel, de a fordításban ott, mint vagyon, Józsué katonáira vonatkoztatva pedig erős vitézek (Józs 1:14). Boáz derék asszonynak nevezi Ruthot (Ruth 3:11), az eredeti héberben, szintén ugyanazzal a szóval. Péld 31:10-ben pedig a gazdagság, érték fogalmával találkozunk. Az igazi gazdagságot a jellem, a hűség és az Úr félelme adja, ami messze meghaladja a drágakövek értékét.

Kik azok a nemes, derék asszonyok, akik az életünkben meghatározó szerepet töltöttek be? Még mivel egészíthetjük ki az istenfélő aszszonyok jó tulajdonságainak, erényeinek és képességeinek felsorolását?


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: