APÁKNAK SZÓLÓ FELSZÓLÍTÁS

Figyeljük meg azokat az apai jellemtulajdonságokat, amelyek hosszú távon befolyásolják gyermekeik életét!

Péld 13:22; 27:23–24 ___________________________________________

Péld 14:26 _____________________________________________________

Péld 15:1, 18; 16:32 ____________________________________________

Péld 15:27 _____________________________________________________

Péld 29:17 _____________________________________________________

Az apák jelleme közvetlenül hat gyermekeikre. Ez is részét képezi a rájuk hagyott örökségnek. A gyermekek apjuktól várják a támogatást, őszinte szeretetet, útmutatást, példát. A Példabeszédek könyve dicséri azokat az apákat, akik megbízhatóak, előteremtik a szükséges dolgokat, és bölcsen igazgatják a család anyagi ügyeit. Sokféle „kárt okoz saját házának a nyerészkedő" (Péld 15:27; új prot. ford.).

Az apák tartsák fontosabbnak családjukat a munkánál! Az istenfélő apák igyekezzenek türelmesek lenni, hogy uralni tudják érzéseiket! Vegyék figyelembe, hogy gyermekeik rájuk vannak utalva! Fegyelmet kell tartaniuk gyermekeik között, de mindig gondoljanak arra, hogy nem szabad visszaélniük hatalmukkal! A családjukkal törődő apák Isten szerint akarnak élni, megtesznek mindent, hogy Isten szeretete és Igéjének tanítása hassa át életüket, így vezetve helyes útra gyermekeiket.

A legfontosabb azonban, amit egy apa megtehet gyermekeiért, hogy szereti édesanyjukat. A gyermekek jólétére, sőt felnőtt korára is kihat az apa felesége iránti hűsége és töretlen szeretete, de éppen ilyen erős a hatása annak is, ha pont ellenkező a helyzet.

A Példabeszédek könyvének fő témái az Isten szeretete, a házastársi, családi hűség valamint a becsületesség. Az ember szívének állapotában rejlik sikerének kulcsa. A bűn sokféle módon csábít – legyen az erkölcstelen kapcsolat, lustaság, hatalomvágy vagy kapzsiság –, de a bölcs férj és apa Istentől várja a segítséget ahhoz, hogy folyamatosan jól dönthessen.

Óvjuk a gyenge hajtást! Krisztusban a fenyítéket nem büntetésnek, a hatalom kifejezésének kell tartani, hanem helyreigazításnak, jó útra terelésnek. Isten azt akarja, hogy a szerető szülők Krisztushoz vezessék gyermekeik lépteit, akik tisztában vannak a bűn hatalmának erejével. Az utódaik javát szem előtt tartó szülők szeretettel, ugyanakkor határozottan utasítják rendre őket. Az első években, amíg ki nem alakul az önuralom képessége, szűkebb korlátok között tartja, vezeti a szülő a kicsiket, mint a kertész, aki a fiatal facsemetét védi. Ha a fiatal Istenbe veti bizalmát, együttműködik az üdvössége, növekedése, fejlődése érdekében hozott isteni tervvel. A vidám szív. A családi életnek jót tesz egy kis humor. „A vidám elme jó orvosságul szolgál; a szomorú lélek pedig megszárasztja a csontokat" (Péld 17:22). A Példabeszédek könyve időnként saját gyógymódját ajánlva engedi, hogy a bosszantó, idegesítő magatartást megmosolyogjuk. Amikor aztán nevettünk egy kicsit (vagy sebeket szereztünk, ha rajtunk csattant az ostor), akkor könnyebben el tudunk beszélgetni a minket is zavaró, idegesítő viselkedésről. Arra viszont ügyeljünk, hogy ne akarjuk jelentéktelennek mondani azt, ami komoly figyelmet érdemel, semmiképp se lépjünk túl rajta!

Miért fontosak mindenkinek az itt kifejezett erkölcsi elvek, akár apa, akár nem? Hogyan hatottak másokra saját (helyes vagy helytelen) tetteink, főleg a gyerekekre? Milyen téren kell elővigyázatosabbnak lennünk?


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: