NAGY HORDEREJŰ DÖNTÉSEK

Általában a házasfelek számítanak rá, hogy szülők lesznek. A gyermekek biztosítják a család folytonosságát, társaink lesznek, segítenek a munkában, és gondoskodnak az idősödő szülőkről. Rákhelhez hasonlóan sok asszony azáltal vélte megtalálni igazi értékét, hogy gyermekeket hoz a világra (1Móz 30:1).

Mérlegeljünk különböző véleményeket a gyermekvállalással kapcsolatban! Melyiket tarthatjuk megfelelő indoknak és melyiket nem?

* Azt gondoltuk, ha gyermeket vállalunk, kapcsolatunk megszilárdul.

* Babázó kislány korom óta mindig vágytam rá, hogy nekem is legyen gyermekem.

* Szeretjük egymást, és ezt a szeretetet akarjuk a gyerekkel megosztani.

* Nem terveztük a gyereket, csak véletlen, hogy megszületett.

Gyermeket vállalni fontos döntés. Komolyan meg kell gondolni, hogy vállal-e vagy örökbe fogad-e gyermeket az ember, és ha igen, akkor hányat. Milyen célt szolgál a gyermek élete? Istennek szerez-e dicsőséget, ha még egy élet elindul? Rendelkezik-e az ember annyi érzelmi és fizikai erővel, amenynyire szüksége van ahhoz, hogy hosszú időn át mindent meg tudjon adni a gyermeknek, amire szüksége lesz (1Tim 5:8)?

Nehéz időkben küzdelmes dolog a gyermekek felnevelése (Mk 13:17). Másrészt viszont általuk a családok érzelmi élete gazdagodik, türelmesebbé, önzetlenebbé válhatnak. Kevés ahhoz fogható öröm van, mint amikor új élet születik, és az ember a növekvő kicsinyeket figyelve tapasztalja az élet csodáját. Egész életre szóló fegyelmezés. „Ha minden más hiábavalónak bizonyul, előfordulhat, hogy meg kell verni a gyereket, de ha elkerülhető, ne nyúljon (a szülő) a vesszőhöz. Amikor a szelídebb módszerek eredménytelennek bizonyulnak, akkor kell – szeretettel – megbüntetni a gyereket, hogy észhez térjen. A legtöbb esetben egyetlen komolyabb fenyítés egész életre elég, és a gyerek megtanulja, hogy nem nála van a gyeplő" – (i. m. 250. old.). A szülők feladata gyermekeiket tanítvánnyá tenni. A család közegében teljesíthetjük Jézus kéréseit. A szülők fontos feladata szeretettel Jézus felé fordítani gyermekeik figyelmét, és úgy nevelni őket, hogy az Úr tanítványai legyenek. A tanítvánnyá tétel és a tanítványság mindkét meghatározása alkalmazható a keresztény családra. A gyerekek először otthon szívják magukba az igazságot és az értékeket. A szeretetről is otthon szerzik első tapasztalataikat. Ha szeretettel teljes az otthon légköre, ha a szülők őszintén szeretik Jézust, és ez a szeretet nyilvánul meg minden emberi kapcsolatukban, valószínűbb, hogy gyermekeik is szeretni fogják az Urat és az embereket. Sikeresebben nevelik saját kicsinyeiket, és könnyebben kötnek barátságot úgy, hogy abból természetes módon következzen az eredményes bizonyságtétel. A nap legjobb része. Ellen G. White azzal bátorít, hogy a családi áhítat lehet a nap legjobb része, ha rendszeres, „rövid és lélekből fakadó", „érdekfeszítő" és „életszerű" (Child Guidance, 521–522. old.). Időről időre változtassunk valamit a családi áhítatok menetén. Felolvashatunk néhány bibliaszöveget, rövid magyarázatot fűzhetünk hozzá. Mindig adjunk időt a gyerekeknek, hogy megkérdezzenek valamit, énekeljünk, imádkozzunk együtt! Ilyenkor beszélhetnek a szülők is Istennel szerzett tapasztalataikról. Engedjük, hogy a gyerekek is beleszóljanak a bibliaszövegek, történetek, énekek kiválasztásába!

Hogyan hatott egyes bibliai családokra a gyermektelenség? Mivel lehetett volna könnyíteni helyzetükön? 1Móz 16:1–2; 30:1–9; 1Sám 1:1–20

Számos család gyötrődött amiatt, hogy nem lehet gyermekük. Sokan magukban keresik a hibát. Rengeteg veszekedés és családi baj forrása ez a gond. Helytelen volt és most is az, ha bárki elhamarkodottan ítél. Fontos, hogy mindig mindenkivel tapintatosan beszéljünk, azokkal is, akiknek nincsenek gyermekeik. Ha bárki tanácsot kér, pontos felvilágosítást és tanácsot kell kapnia, de mindenki maga dönti el, hogy milyen utat választ.


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: