VIGASZ A VÁLSÁGBAN

Mit tudhatunk meg a bűneset története kapcsán arról a változásról, amely a házasságban, valamint a házasfelek Istennel és egymással való viszonyában végbement (1Móz 3)?

Ádám és Éva fügefalevélből készült öltözetet aggatott magára, és úgy rejtőztek el a bokrok között. Itt láthatjuk, hogy elveszett az a fizikai, érzelmi és lelki egység, amely közöttük és a Teremtő között addig megvolt. Egyikük sem vállalta a felelősséget tetteiért. Mindketten mást okoltak: Ádám Évát, Éva pedig a kígyót. Valójában Istent hibáztatták, Teremtőjüket.

Hogyan mutatja be 1Móz 3:16 a házassági kapcsolatban létrejött változást, ami a bűn következménye lett?

A bűneset hatása a házasságra. Az eredeti egyenlőséget, kölcsönösséget és a teremtett világon való együttes uralkodást felváltotta az az állapot, amelyben a feleség a férj uralma alá került. Rendkívül megnehezítette sok asszony életét az erőszakosság. Ellen G. White a következőt írja a bűneset hatásáról: „Azt mondta az Úr Évának, hogy Ádám uralkodni fog rajta a bűne miatt, mivel ő szegte meg először Isten parancsát. Az átok része, hogy a férjének alávettetett" (Testimonies for the Church, 3. köt., 484. old.). Nem azért vettetik alá, mert nő, hanem azért, mert ő szegte meg először Isten parancsát. Maga az alávettetés is része az átoknak.

Látjuk-e a saját életünkben, hogy tetteinkért hajlamosak vagyunk másokra hárítani a felelősséget? Mit tehetünk, hogy megváltozzunk, és képesek legyünk vállalni a felelősséget?


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: