ISTEN MINT SZÜLŐ ÉS HÁZASTÁRS

Milyen családi meghatározásokat és képeket vetítenek ki Istenre a következő igeszakaszok?

Ésa 54:5; 62:5; Jer 31:32 ________________________________________

Ésa 66:12–13; Jer 31:9; Hós 11:1 ________________________________

Isten úgy utal magára, mint Izrael férjére. Ez a kép az Újszövetségben is előfordul, ahol Krisztus a Vőlegény és menyasszonya az egyház. Népével kapcsolatban Isten a szülőkhöz is hasonlítja magát, általában az apákhoz, noha néhány hasonlat inkább anyai vonásokat említ, pl. „mint a szülő nő" (Ésa 42:14) vagy „a tyúk egybegyűjti kiscsirkéit szárnya alá" (Mt 23:37).

Fontos elvekre figyelhetünk fel azokban a hasonlatokban, amelyek férjhez vagy apához hasonlítják Istent. Érdemes ezeket tanulmányozni. Istennek nem az volt a szándéka ezekkel, hogy a házasfelek vagy szülők kötelességeinek szó szerinti példáit lássuk bennük. A Szentírás gyakran helyi szokásokból merítette a képeket. Például Ez 16:6–14 Isten Izraelhez fűződő kapcsolatát a kor eljegyzési és esküvői szokásaival mutatja be, amikor is a vőlegény köpenyét kiterjesztette a menyasszony felé, a menyasszonyt pedig a menyegző ünnepére felkészítve megmosdatták, olajjal megkenték, felékszerezték.

E hasonlatokat azonban csak bizonyos korlátok között érthetjük, hiszen az emberek nem mérhetők Istenhez. Még a legmeghittebb emberi kapcsolat is jelentéktelenné halványul Isten szeretetének állandósága, hűsége és közelsége mellett. Mégis reménykedhetünk, hiszen Isten megmutatta önmagát Jézus Krisztusban, aki arra kér, hogy hozzá hasonlóan szeressünk. Szentlelkét ajándékozva erőt is ad, hogy tudjunk mi is úgy szeretni.

Az Istenre vonatkozó hasonlatok közül melyek állhatnak közelebb azokhoz, akikben a házasság illetve a családi élet köréből vett példák fájdalmas emlékeket ébresztenek (Zsolt 18:3; Jn 10:11; 15:5; stb)?


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: