CSALÁDI TÖRTÉNETEK

A bibliai történetek által bepillanthatunk egyes emberek életébe. Láthatjuk, hogyan aratták le idővel döntéseik következményeit, és mennyit fejlődtek az esetenkénti visszaesések ellenére is.

Olvassuk el Ruth 1–2. fejezetét (elolvashatjuk az egész könyvet is)! Mit tanulhatunk ebből a családi életről?

Ezt a bibliai családot is tragédiák sorozata sújtotta, ami egész életüket megváltoztatta, amint ez ma is sokakkal megesik. Az éhínség, a kivándorlás, majd először férje, később mindkét fia elvesztése teljesen felbolygatta Naómi életét. A történet elején reménytelennek érzi a helyzetét, magányos, Istent okolja a tragédiáért, és azt hiszi, hogy senki sem törődik vele. Ám amint ebből a könyvből is kiderül, a család elkötelezettséget jelent: a nehéz időkben segítünk egymásnak, gondoskodunk a rászorulókról. Ruth, Naómi moábita származású menye, Istenbe vetett hitének rendkívüli mértékéről tesz bizonyságot, méghozzá úgy, hogy hűségesen kitart a csüggedt Naómi mellett. E két szerencsétlen asszony hihetetlenül nehéz körülmények között él, míg végül egyik tehetős rokonuk, a figyelmes Boáz segítsége nyomán jóra fordul sorsuk. Törvényes kötelességének eleget téve (mert szerelmes lett) Boáz feleségül vette Ruthot. Végül Boáznak és Ruthnak gyermeke születik, aki enyhíti a fájó emlékek keserűségét, örömet ad a jelenben, reményt a jövőre nézve.

A Teremtő által belénk plántált elvek. Ugyanazt az igazságot tükrözik Ellen G. White szavai is, mint amit az érzelmekre és emberi kapcsolatokra vonatkozó egyetemes elvekként Salamon megfigyelt. „(Isten) törvénnyel szabályozta… az érzékszerveket és az elme működését" – (The Ministry of Healing, 415. old.). A bűn ugyan megrontotta Isten teremtett világát, de az emberek viselkedését még ma is azok a törvények szabályozzák, amelyeket Isten az emberek szívébe rejtett. Ha megismerjük és alkalmazzuk ezeket az elveket, akkor megszerezzük a boldogabb családi élet kulcsát. Isten nem hallgat a házastársi kapcsolatról sem. E pár története által a Biblia közli a kapcsolatokra vonatkozó elveket, amelyek kiterjednek a szoros barátság kialakítására, a házastársi kapcsolat meghitt oldalára és a házasság szövetségének fogadalmára is. Isten úgy látta jónak, hogy népéhez fűződő viszonya egyik jelképéül válassza a házasság intézményét. A költeményben elénk táruló képek bepillantást engednek a szeretet létező legfenségesebb területére: Krisztus és az ember kapcsolatába. Tökéletes férj és atya. A tanulás egyik legjobb módja, ha az ember másokat figyel. Isten lehetővé tette, hogy az Igén figyelve őt a házasfelek közti és a szülői szeretet tökéletes példáját figyelhessük. A családi élet köréből származó, Istenre vonatkozó hasonlatok bemutatják, hogy milyen is lehetne a családunk. Ezek a hasonlatok még inkább vonzanak az Úrhoz, akit úgy ismerhetünk meg, mint egy családtagot.

Mit tanulhatunk Ruth történetéből, ami segítségünkre lehet a nehéz időkben?


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: