A CSALÁDRA VONATKOZÓ PARANCSOLATOK

A Szentírásnak a családi életre vonatkozó üzenete részben szerepel az emberi kapcsolatokat szabályzó törvények között. Bizonyos parancsolatok széles kört, minden emberi kapcsolatot érintenek, mások a felebaráti viszonyra, illetve a barátságra vonatkoznak, ezenkívül vannak olyanok is, amelyek a férjeknek, feleségeknek, gyermekeknek, szülőknek szólnak.

Milyen irányelveket közölt az Úr az emberi kapcsolatok terén?

2Móz 20:12 ________________________________________________

2Móz 20:14 ________________________________________________

5Móz 6:6–7 ________________________________________________

Péld 5:18–19 ________________________________________________

Ef 5:21–25 ________________________________________________

Ef 5:33 ________________________________________________

Ef 6:4 ________________________________________________

Kol 3:20 ________________________________________________

1Pt 3:7 ________________________________________________

Isten fontosnak tartja a kapcsolat minőségét férj és feleség, szülő és gyermek között. A Tízparancsolat három törvénye közvetlenül a családi életre vonatkozik: „Tiszteld atyádat és anyádat" (2Móz 20:12); „Ne paráználkodjál" (2Móz 20:14); „Ne kívánd a te felebarátodnak feleségét" (2Móz 20:17). Másutt is olvashatjuk, mit vár el Isten a házasélettel, a szülők és gyermekek viszonyával és a családi élettel kapcsolatban. Vonatkoznak családi kapcsolatainkra is az emberi kapcsolatokat meghatározó általános szabályok, mint pl. „szeressétek ellenségeiteket" (Mt 5:44); „amit akartok azért, hogy az emberek tiveletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal" (Mt 7:12); és „egymást szeressétek" (Jn 13:34).

Tekintsük át a kapcsolatokra vonatkozó irányelveket, és tegyünk fel magunknak néhány kérdést: Mely terület(ek)en kell változtatnom? Mi szükséges a kívánt változtatáshoz?


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: