Január 6.

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: Ellen G. White: Boldog otthon c. könyvéből Az édeni „minta-otthon" c. fejezete, 25–27. old.; Jézus élete c. könyvéből pedig a Kik az én testvéreim? c. fejezete, 264–270. old. Rendetlen nappalik. „A Jelenések könyvében szereplő gyülekezetek nem a vendégek fogadására bármikor kész, Viktória királynő korabeli társalgókhoz hasonlíthatók, ahol mindig mindent összeszednek, hanem inkább rendetlen szobákhoz. Ha váratlanul toppanunk be valahová, előfordul, hogy a háziak mentegetőzve fogadnak. János apostol azonban nem mentegetőzik. Valóban nem úgy állnak a dolgok, ahogy kellene, de ez a helyzet az élő gyülekezetekben, amelyek nem kirakati szobák. A gyülekezet olyan hely, ahol élnek; ha pedig az ott élő emberek bűnösök, a ruhadarabok talán szanaszét hevernek, ujjlenyomatok éktelenkednek a bútorokon, a szőnyeg pedig sáros. Így, ameddig Jézus továbbra sem az igazakat hívja megtérésre, hanem a bűnösöket – és semmi nem utal arra, hogy megváltoztatta volna gyakorlatát e tekintetben –, a gyülekezetek továbbra is pironkodásra késztetik a kifinomultabb embereket, sértik az igazakat" – (Eugene H. Peterson: Living the Message. Harper, San Francisco, 1996. 71. old.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1. Beszéljük meg az osztályban, hogyan viszonyuljon az egyház azokhoz, akik a Szentírásban leírtakkal ellentétes családi formában élnek! Mivel mutathatjuk be nekik Krisztus szeretetét és hívását úgy, hogy ugyanakkor tetteiket nem helyeseljük?

2. Nehéz lehet az egyedülállók számára a teljesség és a valahová tartozás érzetét tapasztalni olyan társadalmi környezetben, ahol a család a mérce. Mit tehetünk azért, hogy a gyülekezetünkhöz tartozó egyedülállókkal éreztessük, milyen fontos részét képezik ők is a gyülekezet családjának?

ÖSSZEFOGLALÁS: Istentől származik a család. Ő teremtette olyannak az emberiséget, hogy saját, a kapcsolatokban megmutatkozó természete tükröződjön bennünk is. Isten terve szerint fontos, hogy az egyes családok – éppúgy, mint a gyülekezet családokból álló családjai is – az Úr önfeláldozó szeretetét sugározzák a meghitt közösség mindkét körén belül.


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: