KÜLÖNBÖZŐ CSALÁDFORMÁK

Nézzük meg, a bibliai időkben milyen családformák léteztek: 1Móz 27:1–28:5; Ruth 1:22; 2:23; Jer 16:2; Hós 1:2–3, 6, 8; 3:1–3! Ezeken kívül mi jut még eszünkbe?

Izsák és Rebeka együtt élt felnőtt ikerfiaival, Jákóbbal és Ézsauval. Naómi és Ruth együtt találtak menedéket. Jeremiás egyedül élt. Hóseás egyedül nevelte három gyermekét, amíg vissza nem fogadta Gómert. Más bibliai családokban testvérek éltek egy fedél alatt, mint pl. Lázár, Mária és Márta, akiknek betániai otthonában Jézus is járt (Jn 11:1–3, 20). Úgy tűnik, Akvila és Priscilla gyermektelen házaspár volt (ApCsel 18:2, 18; 1Kor 16:19). Azután ott van Timóteus, aki feltehetőleg nagyanyjával, Loisszal és édesanyjával, Eunikával lakott Listrában. Timóteus nem hívő, görög édesapja talán külön élt családjától (ApCsel 16:1; 2Tim 1:5; vö. 1Kor 7:15).

Mai világunkban bátorítást jelenthet az, ahogy Isten gondoskodott az egymástól annyira eltérő családokról, szeretetével vette körül azokat. Értékeljük tehát az egymástól nagyon is különböző családi formákat az egyházon belül is!

Milyen alapelvekkel találkozunk a Szentírásban a családi életre vonatkozóan? 1Móz 2:24–25; 2Móz 20:14; 3Móz 18:22; Péld 5:18–20; Mt 19:6; Róm 1:26–27; 1Kor 7:3–5; Zsid 13:4

Vannak bizonyos alapelvek, amelyek gyakorta előfordulnak a Szentírásban. Az Úrnak az a célja, hogy megőrizzék – vagy ahol szükséges –, eredeti helyére állítsák, nemesítsék a nemi életet, amelyet Isten ajándékul szánt az emberiségnek. A legfontosabb, hogy házasságban jöhet létre az a kapcsolat, amelyben – a szeretet kötelékében – az ember maradéktalan odaadása fejeződik ki, kizárólag egy férfi és egy nő között (a Bibliában nincs szó egyneműek házasságáról). Az elvek tiszteletben tartásával együtt a családi kapcsolatoknak számos formája létezhet. Viszont azok, amelyekben a nemiség torzul, kihasználnak, kényszerítenek valakit, végeredményben aláássák Istennek a házasságra vonatkozó tervét, és lealacsonyítják az emberi életet.

Milyen családformában élnek gyülekezeti közösségünk különböző tagjai? Hogyan fejezhetjük ki, hogy értékeljük és támogatjuk a sajátunktól eltérő családformában élőket?


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: