Jézus, a munkánk Ura

E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 1:27–28; 2:15; 3:17–19; 2Thess 3:6–12; ApCsel 10:36–43; Ef 4:28; Mt 25:14–30

„Akinek két köntöse van, egyiket adja annak, akinek nincs; és akinek van eledele, hasonlóképp cselekedjék" (Lk 3:11).

KULCSGONDOLAT: Aki Krisztus uralma alatt él, szorgalmasan és pontosan dolgozik. Szellemi és fizikai munkájával egyaránt Isten dicsőségét és környezete áldását szolgálja.

A MUNKA NEMESÍT. Jézus Krisztus követőiként legfőbb feladatunk a meny-nyei dolgokra figyelni, és nem a földiekre, mégpedig úgy, hogy közben eredményesen végezzük mindennapi munkánkat is.

Krisztus tálentumokról szóló példázatához fűzött megjegyzésében Ellen White ezt írja: „Az Úr mégis arra szólít, hogy az élet mulandó dolgaiban is szolgáljunk neki. A földi munkában tanúsított szorgalom éppúgy hozzátartozik az igaz valláshoz, mint az imádság… Az őszintén megtért ember szorgalmas munkás" (Krisztus példázatai, 237. old.).

E heti tanulmányunkban a munka ajándékáról gondolkodunk. Mivel Isten országának polgárai vagyunk, bizonyságtételünknek hitelt ad, ha mindig a legjobbat, legtöbbet nyújtjuk munkánkban.


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: