Jézus, minden kincsünk Ura

E HETI TANULMÁNYUNK: 5Móz 8:7–18; Mt 6:19–21; 24:45–51; 1Kor 9:11–14; Fil 4:11–13; Zsid 13:5; Jak 1:16–17

„Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok Atyjától száll alá, akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka" (Jak 1:17).

KULCSGONDOLAT: Minden jó és tökéletes ajándék az Úrtól származik. Nem tulajdonosai, hanem sáfárai vagyunk azoknak a javaknak, amelyeket Isten kegyelméből rendelkezésünkre bocsátott.

A LEGNAGYOBB AJÁNDÉK. A zsoltáros emlékeztet rá, hogy „az Úré a föld s annak teljessége; a föld kereksége s annak lakosai" (Zsolt 24:1). Az Atya kezéből származik minden jó és tökéletes ajándék, amit kapunk. A legnagyobb ajándékot akkor kaptuk, amikor Isten elküldte egyszülött Fiát, mert annyira szerette a világot. „Isten az egész mennyet odaadta az emberiségnek e hatalmas ajándékban; majd azzal koronázta meg tettét, hogy határtalan áldásokkal halmozta el az embert, kegyelmét és ajándékait árasztva ránk, és szemünk elé tárta az eljövendő világ minden kincsét" (Ellen G. White: „Missionary Work", Signs of the Times, 1891. augusztus 17.)

Ha Krisztus drága vére által üdvösséget nyerünk, elfogadjuk, hogy Ő minden kincsünk Ura, hiszen kétség kívül tőle kaptuk, amink csak van, és nem magunknak köszönhetjük. Nem tulajdonosok vagyunk, hanem sáfárok, a Mester javaira viselünk gondot, mert ezt várja tőlünk. Fontos, hogy tudatában legyünk felelősségünknek, és Mesterünk távollétében hűségesen végezzük teendőinket.


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: