Urunk és Megváltónk: Jézus Krisztus

E HETI TANULMÁNYUNK: Róm 3:9–26; Lk 1:26–38; Jn 1:1–18; ApCsel 9:1–19

„És monda az angyal nékik: Ne féljetek, mert ímé hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lészen: Mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában" (Lk 2:10–11).

KULCSGONDOLAT: Az Újtestamentum arra szólít, hogy fogadjuk el Jézust Urunknak és Megváltónknak.

ÚR ÉS MEGVÁLTÓ. Manapság sok keresztény „kötöttségek nélküli" Megváltóra vágyik. Szabadítást szeretnétek – elkötelezettség nélkül. Lehet, hogy kereszténynek vallják magukat, de végül az önmaguk által „kitalált" megváltónál kötnek ki. Az angyal azt tanácsolta Józsefnek, hogy a csoda által születendő gyermeket nevezze „Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből" (Mt 1:21). A Betlehem melletti dombokon tanyázó pásztoroknak szintén angyal jelentette ki azt is, hogy „született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában" (Lk 2:11).

Sokkal több újtestamentumi ige utal úgy Jézusra, mint Úrra, mint amely csak Megváltóként említi. Nem fogadhatjuk el Jézust Megváltónknak anélkül, hogy Urunknak is vallanánk. Péter apostol „Urunknak és megtartónknak" nevezi Jézust (2Pt 1:11); Pál apostol pedig arra bátorít, hogy várjuk „a megtartó Úr Jézus Krisztust" (Fil 3:20). Az e heti tanulmány annak a lényeges kérdésnek a jelentőségét és következményeit vizsgálja, hogy miként fogadhatjuk el Jézust, mint Megváltót és Urat egy személyben. „Krisztussal úgy bántak, ahogy bűneink miatt mi megérdemelnénk. Ennek köszönhetjük, hogy nekünk olyan bánásmódban lehet részünk, amely Krisztusnak jár. Elítélték a mi bűneinkért, amelyekben semmi része sem volt, hogy mi felmentést kapjunk az Ő igazságáért, amelyben nekünk semmi részünk nincs. Elszenvedte a mi halálunkat, hogy mi elnyerhessük az Ő életét, […] és az Ő sebeivel gyógyulánk meg" (Ellen G. White: Jézus élete, 16–17. old.). Olvassuk el hangosan ezt a jól ismert idézetet úgy, hogy ezúttal a „mi" személyes névmást „én"-nel helyettesítjük! „Krisztussal úgy bántak, ahogy én megérdemelném, hogy én olyan bánásmódban részesüljek, amely neki jár…" Ismételgessük addig, amíg igazán hat ránk ez a gondolat, és világossá válik számunkra, mit tett értünk Jézus!


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: