Tapasztalat Urunkkal, Jézus Krisztussal

Dr. Morris, Derek

Tartalom

ELŐSZÓ
I. Urunk és Megváltónk: Jézus Krisztus
Urunk és Megváltónk: Jézus Krisztus
SZÜKSÉGÜNK VAN A MEGVÁLTÓRA (Róma 3:9–26)
A MENNY LEGNAGYOBB AJÁNDÉKA (Lukács 1:26–38; János 1:1–18)
ISTEN TÖKÉLETES TERVE (Ézsaiás 53:3–7)
ELFOGADNI ISTEN KEGYELMÉT (1Korinthus 1:18–31)
URUNK JÉZUS KRISZTUS (Apostolok cselekedetei 9:1–19)
Július 1.
II. Jézus, az értékrendünk Ura
Jézus, az értékrendünk Ura
A FÖLD AZ ÚRÉ
AZ ÜDVÖZÍTŐ ISTEN
KRISZTUS PÉLDÁJA
NAPIRENDÜNK ELSŐ PONTJA (Lukács 6:46)
JÉZUSSAL KEZDJÜK NAPJAINKAT (Márk 1:35; Zsoltár 5:1–3)!
Július 8.
III. Jézus, a gondolataink Ura
Jézus, a gondolataink Ura
A GONDOLATOK HATALMA
„FOGLYUL EJTVÉN MINDEN GONDOLATOT" (2Korinthus 10:3–5)
AZ ODAFELVALÓKKAL TÖRŐDJÜNK (Kolossé 3:1–2)!
MEGSZENTELT KÉPZELET (Róma 12:1–2)
KÜLÖNBÖZŐ HATÁSOK
Július 15.
IV. Jézus, a vágyaink Ura
Jézus, a vágyaink Ura
TEST ÉS LÉLEK
A TEREMTÉS
A BUKÁS
AZ EGYEDÜLLÉT IDEJE
BEHÓDOLNI
Július 22.
V. Jézus, a szavaink Ura
Jézus, a szavaink Ura
SZAVAINK ISTENT DICSŐÍTSÉK!
KEGYELEMMEL SZÓLNI (Kolossé 4:6)
„AZ IGAZSÁGOT KÖVETVÉN SZERETETBEN" (Efézus 4:15)
A LÉLEK EREJÉVEL SZÓLNI (Apostolok cselekedetei 1:8; 1Korinthus 2:1–5)
ROMLOTT BESZÉD (Efézus 4:29)!
Július 29.
VI. Jézus, az imáink Ura
Jézus, az imáink Ura
IMÁDKOZZUNK MENNYEI ATYÁNKHOZ!
IMÁDSÁG JÉZUS NEVÉBEN
AZ ATYA AKARATA SZERINT VALÓ IMÁDSÁG (János 6:38; Márk 14:36; 1János 5:14–15)
IMÁDSÁG MÁSOKÉRT
PÉLDAMUTATÓ IMÁK
Augusztus 5.
VII. Jézus, a kapcsolataink Ura
Jézus, a kapcsolataink Ura
ISTEN A KAPCSOLATAINK URA
KAPCSOLATUNK ISTENNEL
ISTEN AJÁNDÉKA A HÁZASSÁG (Efézus 5:22–33)
A CSALÁD ISTEN AJÁNDÉKA
ISTEN AJÁNDÉKA A KÖZÖSSÉG (Apostolok cselekedetei 2:41–47)
Augusztus 12.
VIII. Jézus, minden kincsünk Ura
Jézus, minden kincsünk Ura
HÁLÁT ADNI MINDEN JÓ ÉS TÖKÉLETES AJÁNDÉKÉRT (Jakab 1:16–17)
HŰSÉGES TIZEDFIZETÉS
KINCSEKET GYŰJTENI A MENNYBEN (Máté 6:19–21)
A HŰSÉGES SZOLGA (Máté 24:45–51)
MEGELÉGEDETTSÉG
Augusztus 19.
IX. Jézus, testünk templomának Ura
Jézus, testünk templomának Ura
„MINDEN ŐÁLTALA LETT" (János 1:1–3)
MEGVÁLTVA!
A SZENTLÉLEK TEMPLOMA (1Korithus 6:19–20)
ISTEN DICSŐSÉGÉRE ÉLNI (1Korinthus 10:31)
SHALOM!
Augusztus 26.
X. Jézus, a munkánk Ura
Jézus, a munkánk Ura
A MUNKA AJÁNDÉKA AZ ÉDENBEN (1Mózes 1:27–28; 2:15)
A MUNKA NEHÉZSÉGE A BŰNESET UTÁN (1Mózes 3:17–19)
AZ EREDMÉNYES MUNKA (2Thesszalonika 3:6–12)
MÁSOK ÁLDÁSÁRA ÉLNI
NE VÁRJUK TÉTLENÜL JÉZUS VISSZAJÖVETELÉT (Máté 25:14–30)!
Szeptember 2.
XI. Jézus, istentiszteletünk Ura
Jézus, istentiszteletünk Ura
KIT IMÁDUNK?
ISTEN DICSŐÍTÉSE ÉS A SZOMBAT
ISTENTISZTELETÜNK LÉNYEGE
ISTENTISZTELETÜNK MÓDJA
ISTENTISZTELETÜNK HATÁSA
Szeptember 9.
XII. Jézus, szolgálatunk Ura
Jézus, szolgálatunk Ura
JÉZUS PÉLDÁJA (János 13:1–15)
A LEGFONTOSABB SZOLGÁLAT
A SZOLGÁLAT KÜLÖNFÉLE MÓDJAi
A SZOLGÁLAT PÉLDÁI
A SZOLGÁLAT TÉVÚTJA (Lukács 10:38–42)
Szeptember 16.
XIII. Királyok Királya, uraknak Ura
Királyok Királya, uraknak Ura
VISSZAJÖN JÉZUS (János 14:1–3; Apostolok cselekedetei 1:9–11)
KRISZTUS VISSZAJÖVETELE
KRISZTUS VISSZAJÖVETELÉNEK IDEJE
KRISZTUS VISSZAJÖVETELÉNEK HATÁSA
MINDENKI MEGVALLJA
Szeptember 23.
Jézus eljövetele

Kedves Olvasó!

Fiatalok elkészítettek egy összeállítást Jézus visszajöveteléről a DET Ifjúsági Központban. Az alábbi linken elérhető.
Újszerű benne, hogy egy szálon indul el az elbeszélés, majd elágazik, választási lehetőségekkel. Aki kíváncsi, többet is megtudhat!

Telefonon és táblagépen akkor játszható le teljesen a felvétel, ha YouTube alkalmazásban nyitjuk meg, akkor egymás után sorra kinyithatók a különböző választási lehetőségek. Örömmel tájékoztatlak Benneteket erről az új kezdeményezésről. Hívjátok fel a figyelmet erre a videóra mind szélesebb körben, a gyülekezetekben, a fiatalok között! 

Külön köszönet a készítőknek: A felvételek szereplői: Demjén Éva, Farkas Krisztina, Kiss Laura, Ócsai Boldizsár, Rontó Dávid, Zarka Dávid   

Technika, vágás: Rajki Dávid, Cséfán Tamás, Rontó Dávid

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: