SÁFÁRSÁG ÉS KEGYESSÉG

A kegyesség nagyon tág fogalom. A kegyes, istenfélő ember szent életet él (Tit 1:1), odaadó lelkülettel hasonulni igyekszik Krisztushoz, tettei kedvesek előtte (Zsolt 4:4; Tit 2:12). A kegyesség a valódi hit bizonyítéka, együtt jár az örök élet ígéretével. Sem filozófia, sem gazdagság, sem hírnév, sem hatalom, sem kiváltságos családi helyzet nem kecsegtet ilyen ígérettel.

Olvassuk el 2Tim 3:1-9 verseit! Mire figyelmeztet itt Pál, ami közvetlenül kapcsolódik a hűséges sáfár életéhez?

Jób könyvéből megismerjük Jób jellemét és cselekedeteit. Az esete jól példázza, miben nyilvánul meg a kegyes élet, még ha az illetőnek sok szenvedésben van is része. Azt is bemutatja, mennyire gyűlöli Sátán ezt az életstílust. Még Isten is elismeri, hogy a hit és az életmód szempontjából nincs Jóbhoz hasonló (Jób 2:3).

„Élt Úc földjén egy ember, akinek Jób volt a neve. Ez az ember feddhetetlen, igaz, istenfélő volt, és kerülte a rosszat” (Jób 1:1, ÚRK). A hite nem csupán szavakban vagy vallási szertartásokban mutatkozott meg, bár ez is része volt az életének (Jób 1:5). Istenfélelme egész életében megnyilvánult, még a szörnyűséges próbák közepette is. Kegyesnek lenni nem azt jelenti, hogy tökéletesek vagyunk, hanem azt, hogy a környezetünkben tökéletességet tükrözünk.

Olvassuk el Ez 14:14 versét! Mit tudhatunk meg ebből a versből az említett három férfi jelleméről? Mi volt bennük a közös, aminek mindnyájunkban meg kellene lennie?

A sáfárság valójában a kegyes élet kifejeződése. A hűséges sáfár életében nemcsak a kegyesség látszata van meg, hanem valóban kegyes is, ami megnyilvánul az életében, az Istentől rábízott javak kezelésében. Hite nemcsak abban mutatkozik meg, amit tesz, hanem abban is, amit nem tesz.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: