BÖLCS ÉLET

A Biblia egyik legszebb történetében Salamon a következőt kérte Istentől: „Adj azért a te szolgádnak értelmes szívet, hogy tudja ítélni a te népedet, és tudjon választást tenni a jó és gonosz között; mert kicsoda kormányozhatja ezt a te nagy népedet” (1Kir 3:9, ÚRK)?

Milyen üzenete volt Istennek Salamonhoz, amelyekre ha odafigyel, megőrizték volna a nagy gazdagság okozta romlástól? Miért olyan fontos minden hívő számára az, amit Isten akkor mondott Salamonnak? 1Kir 3:14; 1Jn 5:3; 1Pt 4:17

Salamon bölcs volt, ám a bölcsesség önmagában nem több információhalmaznál, ha nem él az ember vele. Bibliai értelemben valójában nem is bölcsesség, ha nem valósítják meg a gyakorlatban. Sokan el fognak veszni, akik bőven rendelkeztek helyes információval Istenről és követelményeiről. Salamon azonban nem engedelmeskedett, letért arról az útról, amire az Úr hívta. Csak élete vége felé tért észhez, akkor alázattal így írt: „Mert jobb a bölcsesség a drágagyöngyöknél, és semmiféle gyönyörűség sem lehet ezzel egyenlő” (Péld 8:11, ÚRK).

A bölcsesség a megismert és megértett dolgok alkalmazása. Az ismeret a tényeket öleli fel, a megértés a felfogott dolgokat, a bölcsesség pedig ott jön be a folyamatba, hogy életünkben alkalmazzuk a megértett és megtanult dolgokat. A bölcs sáfárnak nemcsak tudásra és megértésre van szüksége, hanem arra a tapasztalatra is, ami a megtanult és megértett dolgok megéléséből fakad.

Salamon példája mutatja, hogy az anyagias életstílus vákuumja milyen könnyen beszippantja még a legbölcsebb és legbelátóbb embert is, ha nem él a megszerzett tudással.

Vö. 1Kor 3:19 és Péld 24:13-14 verseit! Mi a különbség a kétféle bölcsesség között, amelyekről ezek a versek szólnak? Mondjuk el a csoportban, mit gondolunk erről!


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: