A TÁRHÁZ

A Szentírás szerint Istennek van tárháza a szél (Jer 10:13), a víz (Zsolt 33:7), a hó és a jég számára (Jób 38:22), amelyek fölött neki hatalma van. A legértékesebb tárháza azonban az, ahová a tized kerül. „De íme, Lévi fiainak örökségül adtam minden tizedet Izráelben. Szolgálatukért való osztályrész ez, amellyel a gyülekezet sátrának szolgálatát végzik” (4Móz 18:21, ÚRK). Ez az igevers említi először, hogy hol tartják a tizedet. Ma ezt úgy ismerjük, hogy a „tárház elve”. Isten a továbbiakban utasítást adott az izraelitáknak arra vonatkozóan, hogy az Ő döntése szerinti helyre vigyék a tizedet (5Móz 12:5-6), Salamon idejében a jeruzsálemi templomba vitték. Az izraeliták azonnal értették, mit jelent a tárház és hol is van, amikor Malakiás próféta kijelentette: „Hozzátok be a tizedet mind az én tárházamba” (Mal 3:10). A tárház azt a helyet jelölte, ahol a vallási cselekmények zajlottak és ahol a lévitákat ellátták.

Még milyen kifejezésekkel nevezi meg a tárházat a Szentírás? 1Krón 26:20; 2Krón 31:11-13; Neh 10:38

Az Istennek szentelt tizedet a tárházba kellett vinni: ez az egyetlen modell, amit a Szentírás elénk tár. Isten minden rendelésében volt egy központi tárház/kincstár, ahol a tizedet kezelték. A hetednapi adventisták közössége világszéles egyház, elfogadja és gyakorolja a tárház elvét. A tagokat arra bátorítjuk, hogy tizedüket az egyházterülethez juttassák el azon a gyülekezeten keresztül, ahol tagok. A lelkipásztorok az egyházterületek kincstárából kapják a fizetésüket. „Amint Isten műve terjed, a segélykérés egyre gyakoribb lesz. Hogy ezeknek eleget tehessünk, a keresztényeknek meg kell szívlelniük a parancsot: »Hozzátok be a raktárba az egész tizedet, hadd legyen eleség a házamban...« (Mal 3:10). Ha a hitvalló keresztények hűségesen behoznák tizedüket és adományukat, Isten tárháza megtelne. Akkor nem lenne szükség vásárok, sorsolások és szórakoztató összejövetelek szervezésére az evangélium terjesztéséhez szükséges anyagi eszközök biztosítása végett” (Ellen G. White: Az apostolok története. Budapest, 2001, Advent Kiadó, 222-223. o.).

Gondoljuk át, mi történne, ha ki-ki oda küldené a tizedét, ahová éppen akarja! Mi lenne Isten művével, ha mindenki ezt tenné? Miért fontos tehát, hogy oda adjuk a tizedet, ahová tartozik?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: